اعدام بس است (برنامه ۵۹)

گزارشی در مورد جنبش بخشش در کردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)