شیرین مهربد: تک تک ما در برابر تحقیر، تبعیض و سرکوب مسئولیم.

Yes To Change!

کمپین “آری به تغییر!”
شیرین مهربد، هنرمند و فعال سیاسی است. او با موسیقی خود ما را به تلاش برای زیستن در جهانی که به انسان ارج می گذارد دعوت می‌کند. مهربد در این ویدئو می‌گوید همان حقوقی را که برای خود قائل است برای اقلیت‌های جنسی قائل است: «تک تک ما در برابر تحقیر، تبعیض و سرکوب مسئولیم.»

لینک یوتیوب: https://youtu.be/R5zZ8WJoLNc

این گفتارهای صمیمانه و کوتاه ویدیویی، امید ما را به اینده ای با احترام به برابری همه انسان‌ها بیشتر می‌کند.
شما هم در باز نشر آنها گوشه ای از وظیفه آگاهی رسانی را بر دوش بگیرید و در این راه ما را یاری کنید.
باشد که روزی شاهد به بار نشستن این تلاش ها باشیم.
شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ)

بیانیه شش رنگ در خصوص کمپین آری به تغییر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)