توجه به تحلیلها و تفسیرهای گوناگون از حمله تروریستی دیروز تهران یک ضرورت است:
کانال تلگرامی عصر آنارشیسم درباره حمله تروریستی صبح چهارشنبه در تهران ازجمله نوشته است:
این گونه حمله هایی که در بعضی از کشورها انجام می شود و مسئولیت آن را داعش رسما به عهده می گیرد و یا به داعش نسبت می دهند “در کل” و ” عمدتا ” چیزی جز سناریوهای خود این نظام ها و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی دولت ها در یک بازی پشت پرده و بده بستان دو طرفه با گروه های اسلامگرای وابسته به داعش ، القاعده و طالبان و…..چیز دیگری نیست .
جنگ و ناامنی و تشکیل گروه های تروریستی و حتی جنگ با آن و کل سیاست های پشت پرده این سناریوهای ساخته ی نظام ها و تروریسم دولتی، همه از قبل طراحی و برنامه ریزی شده است ،چراکه جنگ و خشونت های اینگونه ، یکی از عواملی است که برای تدام و پایداری اقتدار و ماندن دولت ها و منفعت های اقتصادی از خرید و فروش تجهیزات نظامی ،…..و بازهم زنده کردن تعصبات و غرور مذهبی و ناسیونالیستی و بهانه ای برای دفاع ازنظام دربرابر تروریسم و در آخرسر خود را ناجی و بانی حقوق بشرنشان دادن و بهانه ای برای سرکوب آزادی خواهان خواهد بود.
تروریسم دولتی خود را در جنگ با تروریستهای اسلامگرای داعش و طالبان و…..مظلوم نشان داده حال آنکه در هماهنگی با یکدیگر عمدتا خون مردم و شهروندان کشورهای بیگناه را بر زمین می ریزند و فضا را بیش از پیش امنیتی و آزادی های فردی و اجتماعی مردم را سلب می کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)