چــــرا طناب دار را در ایران در سمت راست گلوی متهم گره میزنند؟ چرا قاضی های آخوند ایران در نامه اجرای حکم اعدام متهمان همیشه ابراز شدید دارند که گره طناب دار فرد اعدام شونده نه در بالای گلو یا زیر گلو بلکه بایستی در سمت راست گلوی متهم گره زده شود. وقتی گریه در زیر گلو و یا بلای گلو زده میشود متهم حد اکثر ۳ تا ۴ دقیقه طول میکشد تا کاملا جان میدهد و مرگ سریع در مغز وارد میشود ولی وقتی گره اعدام شونده در سمت راست گلوی طرف زده میشود مرگ حتی تا ۱۲ دقیقه طول میکشد تا کاملا وارد مغز طرف شود و اینگونه تا ۱۲ دقیقه فرد جان میدهد و مرگ خود را در این زمان طولانی تجربه میکند. حال ببینیم آیا واقعا هدف قوه جهل و جور قضائی ضد بشری ایران در اجرای وحشیانه چنین اعدامهائی واقعا برای بهبود جامعه از جرم و جنایت میباشد یا فقط آخوند ذلیل و بی سواد بدین وسیله میخواهد رعب و وحشت در اجتماع ایجاد کند و روش انتقام گیری را در اجتماع رواج دهد. این نشانه وحشی بودن و کثیف بودن سران نظام طالبانی ایران و برادران لاریجانی زاده شده در عزاق میباشد. نه به اعدام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)