رهنمود خامنه ای برای وارونه جلوه دادن جنایات دهه ۶۰!

عظیم هاشمی

• سیر مقابله با خواست خامنه ای اکنون قابل پیش‌بینی نمی باشد اما می توان گفت همانگونه که سکوت مورد نظر رژیم درباره جنایات مختلف بالاخص کشتارهای دهه شصت درهم شکسته شد این خواست دگرگونه جلوه دادن موردنظر خامنه ای هم درهم خواهد شکست. در این راستا تلاش و پیگیری هر چه وسیعتر کنشگران اجتماعی خصوصا دادخواهان و شاهدان زنده آن دوران فاجعه بار اهمیت دارد …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱٣۹۶ – ۶ ژوئن ۲۰۱۷

راس هرم قدرت نظم سرمایه داری ایران بمناسبت سالروزمرگ خمینی در صحبتهای خود به دهه ۶۰ هم گریزی زده است. نمی‌توان نقش خامنه ای که در همان دوران ریاست قوه اجرایی کشور دردست داشت را ناچیز انگاشت.در واقع او بهمراه راس دو قوه دیگر یعنی هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی سه گانه ای بودند که همواره با تمامی جنایات انجام شده دوران طلایی امام خود را هماهنگ نمودند. دورانی که علاوه بر سرکوبگری درمراکز تولید، خیابانها و محلات بر سرعت ماشین کشتار رژیم در زندانها افزوده گردید تا ضد انقلاب حاکم بتواند نظم سرمایه داری را از خطر فروپاشی و اضمحلال نجات دهد.
اما چه اتفاقی افتاده است که اکنون خامنه ای مجبور به مطرح نمودن هر چند وارونه آن جنایات می شود؟ اینکه پس از سالها سکوت، راس هرم قدرت در چنان وضعیتی قرار گزفته که دست اندر کاران حکومت را فرا میخواند تا بگونه ای آن جنایات را بازگویی نمایند که نه تنها هر علامت سوالی زدوده شود بلکه بگونه ای کاملاً قلب شده آنرا بیان نمایند و در هاله ای از تقدس هم قرار دهند نشانه چه چیزی می‌تواند باشد؟
خامنه ای و نظامی – امنیتی ها پیرامون او در جریان راه اندازی بساط صندوقهای رأی گیری شاهد این بودندکه تلاشهای مستمر سردمداران و مدافعان آشکار و ینهان رژیم برای پوشاندن گرد و غبار فراموشی بر آن دوران، معلق در هوا گردیده است. بنابر این در صدد این بر آمده‌اند تا شیوه دیگری را در دستور کاری خود قرار بدهند. آنها اکنون در یافته‌اند مسکوت نگه ذاشتن آن جنایات کارایی لازم نخواهد داشت پس سعی می‌کنند با شیوه کاملاً قلب شده واقعیات آنچه اتفاق افتاده است را دگرگون نمایند. چنین تشخیصی از جانب راس هرم قدرت خود حاکی از این است که علیرغم سرکوبگری های ٣٨ ساله و علیرغم تضعییقات مختلف ازجانب رژیم و علیرغم فشارهای هردم فزاینده اقتصادی که مردم با آن دست بگریبان هستند اما هموراره بخشهای وسیعتری از جامعه و خصوصا جوانان در صدد پی بردن به واقعیات آن جنایات می‌باشند. این البته با تلاش و همت فعالین مبارز و کنشگران اجتماعی صورت گرفته که همواره کوشیده اند کوچکترین امکان را تبدیل به موقعیتی نمایند تا بهتر بتوان نقاب از چهره همیشه خونبار رژیم برکند.
خامنه ای کاملاً متوجه این موضوع شده که چگونه بسیاری از فعالین اجتماعی به فضای نمایشات انتخاباتی همچون امکانی نگاه کردند برای نقب زدن به دهه خونبار ۶۰ و جنایاتی که صورت گرفته است. اما او ناتوان از درک این واقعیت است که وقتی در زیر مهمیزهای سرکوبگرانه جناحهای مختلف رژیم، آزادیخواهان و کنشگرانی هستند که چارچوبهای ترسیمی آن‌ها در مقاطع مختلف از جمله در زمان انتخاباتی را درهم می شکنند و از این توان برخوردارند تا ترسیمگر فضایی گردند که اذهان توده ها متوجه یکی از خونین ترین دوران تاریخی ایران و جنایات صورت گرفته گردد اکنون نیز همان انسانهای مبارر خواهند توانست ریلی کاملاً متضاد با خواست تحریف گرایانه اش ایجاد نمایند. ریلی که ضمن بررسی جنایات دهه شصت، نقش دست اندکاران مختلف رژیم در آن جنایات همه جانبه تر از قبل در اختیار توده های وسیعتری از جامعه قرار خواهد گرفت.بدون شک در این راه نقش و جایگاه خانوده های آن سر فرازان بر دار شده، یا جان بر کفان جسته از دار و درفش که اکنون در ایران هستند و یا بناچار در تبعید می زیند بیش از پیش موثز خواهد افتاد. بخصوص اینکه اکنون توده ها بیش از گذشته آمادگی اینرا دارند تا بهتر از گذشته ابعاد جنایات را بشناسند و بیشتر به نقش و ماهیت تأیید کنندگان و دست اندرکاران آن جنایات واقف گردند.
آنچه خامنه ای بقول خودش در “بین الهلالین“ صحبتهایش گفته است در ‌واقع تاییدی دوباره براین موضوع می‌باشد که تنها خمینی و یا چند نفر در دستگاه قضایی و زندانها مسئول آن جنایات نیستند بلکه همه سردمداران که در ارگانهای مختلف اجرایی، قضایی، و یا قانون گذاری عهده دار سمتی بوده‌اند همچون چرخدنده های آن ماشین کشتار عمل نموده اند. او که همواره شاهد موج وسیعی از افشاگری ها توسط کنشگران داخل وخارج ایران بوده است با اذعان به ناکارآمدی ایجاد دیوار سکوت، همه دست اندرکاران و صدالبته چرخدنده های اصلی آن کشتار را فرا می‌خواند تا بتناسب ظرفیت و موقعیت خود نقشی بر عهده گیرند. در ‌واقع نقش کنونی که برای آن‌ها در نظر گرفته است این خواهد بود تا واقعیات آن جنایات را کاملاً دگرگونه جلوه بدهند. مقابله با افشاءگریهای وسیع تاکنونی، مورد نظر خامنه ای می‌باشد. اودر این اوهام بسر می برد که حتا اندک گفتارهای افشاء گرانه ای که در مقطعی توسط شخصی مانند منتظری هم بیان شده است بر زیر آن وارونه گویی ها مدفون گرداند شاید بتواند چهره خونریز مقتدای خویش «خمینی» را نیز وارونه جلوه دهد. علاوه بر این او در این وادی بسر می‌برد تا یک چنین وارونگی بتواند گماشتگان نزدیک بخود مانند رئیسی را از تیر رس خشم مستقیم توده ها برهاند. خامنه ای درهمان بخش “بین الهلالین“ یک بار دیگر بر پتانسیل کشتارگرانه رژیم نیز تأکید نمود و خواست قلبی خود را بدین نحو بیان کرد که بازهم مانند دهه شصت در راه مقابله با اعتراضات اجتماعی توده ها از هیچ گو نه جنایتی فرو گذاری نخواهد کرد.
سیر مقابله با خواست خامنه ای اکنون قابل پیش‌بینی نمی باشد اما می توان گفت همانگونه که سکوت مورد نظر رژیم درباره جنایات مختلف بالاخص کشتارهای دهه شصت درهم شکسته شد این خواست دگرگونه جلوه دادن موردنظر خامنه ای هم درهم خواهد شکست. در این راستا تلاش و پیگیری هر چه وسیعتر کنشگران اجتماعی خصوصا دادخواهان وشاهدان زنده آن دوران فاجعه بار و نیز اختصاص بخش ویژه ای در سایتهای اینترنتی، شبکه های اجتماعی، رادیو تلویزیونها و دیگر رسانه‌ها برای بازگویی دگرباره ابعاد جنایات دهه شصت می تواند نقشی موثر درجهت روشنگری اذهان توده ها ایفا نماید و گامی ارزنده برای شکست هر سریعتر وارونه جلوه دادنهای خامنه ای خواهدبود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com