در ساختار قدرت و سیاست ایران رئیس جمهور در عمل نقش مجری و تدارکاتچی را دارد و قادر نیست پاسخگوی مطالبات جامعه باشد. پس چگونه است که افکار عمومی در سطح وسیعی به نمایش موسوم به انتخابات اقبال نشان میدهد؟
حکومت ایران در دوران انتخابات با این روشها افکار عمومی و جامعه را مهندسی می کند:
– معرفی نامزدهای گمنام با گفتار و شخصیتهای مضحک جهت توزیع جوکهای انتخاباتی
– وعده های عوامگرایانه مانند ایجاد میلیونها شغل یا پرداخت یارانه نقدی
– شوهای تلویزیونی تحت عنوان مناظره با افشاگری های کم سابقه
– ایجاد فضاهایی برای شادی کردن
– اعلام “ویژگی خاص انتخابات این دوره”
– برپایی کمپینهای تحریم و رای ندادن جهت زمینه سازی برای مهم جلوه دادن آمار مشارکت
– مانور تبلیغاتی از حضور مردم در انتخابات
– اعلام ارقام و آمارهای ساختگی از مشارکت مردم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com