طی روز‌های گذشته تعدادی از شهروندان بهایی و دراویش گنابادی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند و این مسئله نارضایتی گسترده دانشجویان را درپی داتشته است.

روژی کورد: بیش از سه هزار دانشجوی دانشگاه‌های ایران با امضای بیانیه‌ای بهمحرومیت دراویش گنابادی از تحصیل اعتراض کرده و بر حق برخورداری اقلیت‌های مذهبی و قومی از آموزش و تحصیل تاکید کردند.

در این بیانیه با اشاره به حق همه شهروندان ایران «فارغ از هر عقیده و باوری» برای تحصیل و آموزش تاکید شده که باید «نگاه امنیتی» از همه اقشار و اصناف از جمله دراویش گنابادی برداشته شده و ممنوعیت‌ها برای تحصیل آنان رفع شود.

کسری نوری، از فعالان دراویش گنابادی، نیز در مصاحبه با رادیوفردا در این باره گفت که این بیانیه خطاب به فرد خاصی نوشته نشده و مخاطب آن عمومی است.

بر اساس این بیانیه، مصطفی دانشجو، وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی،‌ که مدتی را نیز در زندان اوین سپری کرده، روز ۳۰ اردیبهشت با دستور مستقیم، به‌ گفته امضاکنندگان این بیانیه، نهادهای امنیتی از ادامه تحصیلات تکمیلی محروم و از دانشگاه اخراج شده ‌است.

مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی و فرزاد صفایی، وفا هویدایی و وصال لقایی‌فر سه دانشجوی بهایی چند تن از این افرادند.

مدافعان حقوق بشر طی سال‌های اخیر از آنچه «تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران» نامیدند، بارها انتقاد کرده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)