آوا هما: من کُرد هستم و در کنار اقلیت‌های جنسی هستم. Yes To Change!

کمپین “آری به تغییر!”  Yes To Change!

آوا هما یک نویسنده کرد سرشناس است. داستان ها و مقالات هما در نشریات مختلف در سراسر کانادا، ایالات متحده و انگلستان منتشر شده و اخیرا رمان تاریخی او به نام معابر حیله گری به پایان رسیده است. آوا هما ویرایشگر انتشارات بولاودری و کردستان ۲۴، معاون دوم رئیس شورای ملی اتحادیه نویسندگان کانادا، و مدیر انجمن حقوق بشر کردستان در آمریکای شمالی می‌باشد.

“من به عنوان یک زن کرد ایرانی، تحقیر، تبعیض و سرکوب را خیلی خوب می‌فهمم و در کنار شما (اقلیت‌های جنسی) هستم.”

لینک یوتیوب: https://youtu.be/QpuRce5LtsI

این گفتارهای صمیمانه و کوتاه ویدیویی، امید ما را به اینده ای با احترام به برابری همه انسان‌ها بیشتر می‌کند.
شما هم در باز نشر آنها گوشه ای از وظیفه آگاهی رسانی را بر دوش بگیرید و در این راه ما را یاری کنید.
باشد که روزی شاهد به بار نشستن این تلاش ها باشیم.
شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ)

بیانیه شش رنگ در خصوص کمپین آری به تغییر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)