صبح روز جمعه ۶/۱۱/۹۱ مراسم یادبود جانباختگان معدن مس خاتون آباد، با شرکت جمع زیادی از کارگران و فعالین کارگری و اعضای شورای کارگران بیکار، اتحادیه آزاد کارگران و کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، در اطراف شهر سنندج برگزار شد.

مراسم در ساعت ۹ صبح با یک دقیقه سکوت به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و برابری انسانها شروع و سپس با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی طبقاتی کارگران، ادامه یافت. سپس بیانیه‌ی کمیته‌ی هماهنگی در یادبود و محکومیت کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد، توسط یکی از حاضرین خوانده شد.

همچنین بیانیه‌ی  شورای کارگران بیکار نیز توسط نماینده‌ی آنان برای جمع قرائت شد. پس از حدود یک ساعت، مراسم با یک سرود کارگری دیگر، و سپس بحث و گفت و گوی کارگران در مورد ضرورت اتحاد عمل کارگران و فعالین کارگری، از جمله برای مقابله با اخراج و بیکار سازی‌های گسترده و دسته جمعی کارگران، به پایان رسید.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)