سکسوالیته، ابزار سرکوب و ارعاب در نظام مقدس(۱)

گزیده و توضیح از: احمد مجد

گزارشهای مستند
کلیپ پیوست نمونه مستندی است از این که «نظام مقدس جمهوری اسلامی» چگونه برای ارعاب و به تسلیم کشاندن و به زانو درآوردن یا به خدمت گرفتن افرادی که حتی در درون رژیم انتقاداتی دارند، از انواع اتهامات و صحنه سازیهای جنسی استفاده میکند.
محمد نوری زاد که دراین گفتگو با یک مأمور اطلاعاتی-تبلیغاتی رژیم شرکت کرده، فاش می کند که در پی نامه های سرگشاده یی که برای خامنه ای در باره رسواییها و ستمگریهای رژیم نوشته، از سوی دستگاه اطلاعاتی رژیم با بمبارانی از سکسوالیته مواچه می شود و بیشرمانه ترین روشها را بر ضد خودش و خانواده اش(همسر و دخترش) به کار می گیرند.
ایجاد روسپی خانه های بسیار وسیع و مدرن از کارهایی است که آخوندهای درجه اول رژیم در آن سهم و نقش مدیر و مدبر دارند. در این نمونه به صورت ایجاد یک روسپی خانه در فیسبوک تلاش میکنند نوری زاد و خانواده اش را به ستوه بیاورند.
یادآوی این نکته ضروری است که محمد نوری زاد خود از کسانی است که از اوان پیدایش این رژیم در ارگانهای سرکوب و کشتار این رژیم (مثل جهادسازندگی و تلویزیون رژیم) در نقشهای تبلیغاتی و با اندیشه و دستگاه فکری پوپولیستی و مردمگرایی مبتذل خرده بورژوایی چند دهه به این رژیم «صادقانه» خدمت کرده و هنگامی که از فساد و تبهکاری این رژیم سرخورده شده، زیر ضرب سرکوب وارعاب رژیم قرار گرفته و آخوندها با سکسوالیته و اتهامات جنسی تلاش کرده اند او را به زانو در بیاورند.
هم چنین حسین دهباشی مأمور اطلاعاتی-رسانه یی که برای این کار آموزش دیده و هدایت شده است، با همه تلاشی که برای پوشاندن چهره حقیقی خود به عنوان مخالف این کارها نشان می دهد، در واقع تلاش می کند با این ژستها محمد نوری زاد را در درون رژیم نگهدارد و از فاصله گرفتن بیشتر وی با رژیم جلوگیری کند.
هدف از انتشار این فاشگوییهای رسوایی برانگیز، انتقال تجارب مربوط به شیوه های رژیم است. چه به صورت آن چه بر سر نوری زاد آورده و چه به صورت آن چه در این صحنه از طریق حسین دهباشی انجام می دهد.
(بر روی لینک زیر با کلیک راست گزینه دوم را انتخاب کنید و کلیپ را ببینید)
https://web.facebook.com/100015382728952/videos/194119317777491/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)