کافه پراگ در مجتمع تجاری سامان در بلوار کشاورز قرار داشت و از تابستان ۱۳۸۸ تا دی ماه ۱۳۹۱ فعال بود.

عکس ها از امیر درفشه

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

 

 

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

آخرین روز کافه پراگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)