ناهید باقی: دنیا با پذیرفتن اقلیت‌های جنسی زیباتر است.

کمپین “آری به تغییر!” Yes To Change
ناهید باقی فمینیست ازافغانستان است. او اکنون در لندن به فعالیت‌های فرهنگی و نویسندگی ادامه می‌دهد. باقی در این ویدئو از آرزویش برای آزادی همجنسگرایان و ترنسجندرها می‌گوید: «دنیا با پذیرفتن اقلیت‌های جنسی زیباتر است.»

لینک یوتیوب: https://youtu.be/ZSZOwDFvK_c

این گفتارهای صمیمانه و کوتاه ویدیویی، امید ما را به اینده ای با احترام به برابری همه انسان‌ها بیشتر می‌کند.
شما هم در باز نشر آنها گوشه ای از وظیفه آگاهی رسانی را بر دوش بگیرید و در این راه ما را یاری کنید.
باشد که روزی شاهد به بار نشستن این تلاش ها باشیم.
شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ)

بیانیه شش رنگ در خصوص کمپین آری به تغییر.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)