قبل از آنکه مسیحی‌های اروپا نقش‌های جنسیتی را به اجبار بر بومیان آمریکا وارد کنند. این بومیان پنج هویت جنسیتی را به رسمیت می‌شناختند.

تا قبل از ورود اروپایی‌ها به آمریکا، بومیان این قاره تعریفی از نقش‌های جنسیتی نداشتند و در میان بومیان هیچ مجموعه قوانینی وجود نداشت که مردان و زنان باید از آن پیروی می‌کردند تا عضو طبیعی قبیله دیده شوند. و درحقیقت بومیان، فردی را که دارای هردو ویژگی مردانه و زنانه بود ستایش می‌کردند و اعتقاد داشتند طبیعت به این فرد هدیه‌ای عطا کرده است.
ارزش افراد براساس کمک به قبیله سنجیده می‌شد نه جنسیت آنها و حتی والدین نقش‌های جنسیتی را به کودکان خود اجبار نمی‌کردند و لباس‌ها در کودکی بی‌جنسیت بودند. هیچ ایده‌ی اجبار شده‌ای از اینکه افراد چگونه و به چه کسی باید عشق بورزند وجود نداشت. عشق به سادگی یک رفتار طبیعی بود که بدون قضاوت یا تردید رخ می‌داد.

هرقیبله هویت جنسیتی افراد را به شیوه خودش تعریف گذاری می‌کرد. ولی یک تعریف جهانی لازم بود تا جمعیت عمومی نیز آن را درک کند. برای مثال در یک قبیله برای زنانی که احساس مرد بودن دارند و برعکس نام خاصی وجود داشت که قابل ترجمه به زبان انگلیسی نبود. از اینجا بود که واژه” دو روح” برای اشاره به این افراد در زبان انگلیسی شکل گرفت. و فرهنگ “دو روح” از جمله اولین سنت‌هایی بود که اروپایی‌ها اقدام به نابود کردن آن کردند. هنرمند آمریکایی جرج کتلین در این رابطه بیان کرده است: سنت “دو روح” باید ابتدا نابود می‌شد تا بتوان آن را وارد کتاب‌های تاریخی کرد.

البته این فقط سفیدپوستان اروپایی نبودند که دست به این عمل زدند. براساس وب‌سایت indian country today راهبان کاتولیک اسپانیایی‌ها نیز بسیاری از متون کهن ازتک‌ها را نابود کردند تا باورهای بومی سنتی و تاریخی آنها را نابود کنند که سنت “دو روح” یکی از این باورها بود.

این تاثیرات مذهبی بود که خیلی زود قضاوت‌های جدی‌ای را نسبت به تنوع جنسیتی به وجود آورد. و مردم دوجنسیتی و یا آندروجینی را که روزی آشکارا در نقش‌های جنسیتی متنوعی ظاهر می‌شدند را وادار ساخت تا بین دو گزینه یکی را انتخاب کنند یا در خفا و با ترس فاش شدن هویت‌شان زندگی کنند و یا به زندگی خود پایان دهند که بسیاری مورد دوم را انتخاب کردند.

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)