هراس آشکار ولی فقیه از خیزش مردمی!
چرا قالیباف به سود رئیسی کنار کشید؟
این یک نمود بارز هراس ولی فقیه ازقیام مردمی و جلوگیری از دومرحله یی شدن انتخابات و گشایش شکاف بالایی به سود خیزش پایینی‌هاست.
.بدون بستن شکافهایی که به قیام راه می برند، هیچ مهندسی دیگری در انتخابات امکانپذیر نیست. چه کسی در مسیر توفان خانه می تواند ساخت؟
این کار مهندسی را برای ولی فقیه ساده تر می کند. اکنون توپ در زمین جهانگیری است که به سود روحانی کنار بکشد. تضاد عمده در جناح رقیب آن است که با توجه به نقشی که جهانگیری ایفا کرده بهتر است روحانی کنار بکشد یا جهانگیری؟
چیزی که می تواند روحانی را برای کنار کشیدن وسوسه کند، وعده ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. زیرا خامنه ای باید در اسفندماه رئیس جدیدی بر می گزید ولی به عمد به تأخیر انداخت تا این تکه استخوان را جلو روحانی بیندازد.
اگر روحانی و جهانگیری هر دو باقی بمانند باختشان حتمی است.
ولی فقیه با دهنه زدن به سگ زنجیری اش قالیباف به آنها تحمیل کرده است که چنین کنند.
بدین سان ولی فقیه یک گام جلو افتاده و چیزی را به رقیب تحمیل کرده است.
از روحانی و ابلهانی که به خصوص در حاشیه رژیم او را حمایت می کنند بپرسید:
چنین کنند بزرگان، چو کرد باید کار؟
به سادگی مثل بز اخفش سرتان را پایین بیندازید و هر چه ولی فقیه دیکته می کند تکرار کنید!
احمد مجد۱۵میی۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)