در آستانه یکی دیگر از نمایش های رژیم جمهوری اسلامی هستیم، ولی آنچه شگفت انگیز و دردآور است، شماری با دشنام و ناسزا به گونه بسیار زشت و زننده از مردم می خواهند به این نمایش نروند.
شگفت آورتر آنکه،می گویند در “انتخابات”شرکت نکنید و این یعنی پذیرفتن انتخابات و مشروعیت دادن به این انتخابات بدل،که خود( ندانسته )یک هدیه است برای رژیم…در ویدیوی کوتاه زیر ( ده دقیقه )
بدان اشاره شده، با خواهش، به اشتراک گذاشته شود تا بیش ازین به مردمی که زیر ستم و شلاق های روزانه رژیم هستند، دستکم از سوی میهن دوستان و اپوزیسیون هم شلاقی دیگر نرسد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)