به جای مادرش در نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی شرکت کنید. او که وقتی به دنیا آمد قصه گو نداشت.

خانه هنرمندان- ۹ بهمن ۱۳۹۱- ساعت ۱۶ تا ۱۹

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)