پروفسور ویتیت مونتاربورن، گزارشگر ویژه تبعیض و خشونت بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی

 

گام تاریخی در مبارزه با خشونت و تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی:

گزارشگر ویژه تبعیض و خشونت بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی نخستین گزارش دوره ‌ای خود را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: قوانین و سیاست‌هایی که روابط همجنسگرایانه را جرم می‌انگارند در ایجاد بستری که منجر به خشونت و تبعیض می‌شود سهیم هستند. و بر ما لازم است تا به سمت لغو قوانین جرم‌انگار حرکت کنیم، چرا که به خشونت و تبعیض علیه همجنسگرایان و ترنسجندرها منجر می‌شوند.

در این گزارش شش راهبرد کلیدی (بر اساس پنج راهبرد کلیدی اولیه) فعالیت گزارشگر ویژه تبعیض و خشونت بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی معرفی شده است:

🔻 جرم‌زدایی از روابط همجنسگرایانه
🔻 اقدامات موثر در حوزه مقابله با تبعیض
🔻 برچسب‌زدایی/ننگ‌زدایی همگام با رفع پزشکینه کردن (حذف بیمارانگاری)
🔻 به رسمیت شناختن قانونی هویت جنسیتی
🔻 پذیرا کردن فرهنگ (بویژه با همکاری سازمان‌های عقیدتی مذهبی)
🔻 آموزش و ایجاد همدردی

در این گزارش همچنین آمده است: رابطه همجنسگرایانه میان مردان در حدود ۷۰ کشور و رابطه همجنسگرایانه میان زنان در ۴۰ کشور همچنان جرم است. مجازات اعدام در برخی از این کشورها (از جمله در ایران برای همجنسگرایان زن و مرد) وجود دارد. همچنین قوانین و سیاست‌هایی وجود دارد که به طور غیرمستقیم گروه‌های اقلیت گرایش جنسی و هویت جنسیتی را به طور منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله قوانین مربوط به عفت عمومی، امنیت و سلامت عمومی، گاهی در نقاب قوانین جزایی. برخی کشورها مبدل‌پوشی را نیز جرم می‌پندارند (که این مورد نیز شامل ایران می‌شود).

گزارش به زبان انگلیسی از اینجا قابل دانلود و مطالعه است.

 

🌈💙https://6rang.org/
🌈💙https://t.me/Iran6Rang
🌈💙https://www.facebook.com/6rang.Iran
🌈💙https://www.instagram.com/6rangiran
🌈💙https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com