طرح مطالبات در تمام عرصه‌ها از هر سو به شدت آغاز شده است.
این پرسش همجنسگرای ایرانی است از آقای رئیس‌جمهور: «ازدواج همجنسگرایان در ایران قانونی میشه؟»
آنچه را که فکرش را هم نمی‌کنند مطرح می‌کنیم و حقوق‌ اساسی‌مان را مطالبه می‌کنیم.
ما همه جا هستیم
تصویر زیر ارسالی از یکی از همراهان گی صفحه شش رنگ از ایران

تصویر ارسالی از یکی از همراهان گی صفحه شش رنگ از ایران – مطالبه حقوق همجنسگرایان در پخش زنده از حسن روحانی

#حسن_روحانی #پرسش #مناظره #گی #لزبین #همجنسگرا #برابری_ازدواج #۱۷می #مطالبات

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)