پیرمرد شصت ساله، ساکن روستای “سرهویە”، به دلیل داشتن مشکلات خانوادکی، اقدام به خودکشی کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبە ١٣ اردیبهشت ماه، یک پیرمرد شصت سالە در روستای “سرهویە” از توابع ژاورود سنە، بە دلیل مشکلات خانوادگی، با حلق آویز کردن خود، بە زندگی اش پایان داد.

بنابر گزارش رسیده، نام این پیر مرد شصت سالە، “کریم جمشیدی” اعلام شده است.

بە گفتە یک منبع موثق، نامبردە در باغ شخصی خود در روستای سرهویە خود را حلق‌آویز کردە است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)