ابراهیم رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری است و شورای نگهبان او را در لیست چینشی خود قرار داده است. او از چهره های شاخص “هیئت مرگ” است که در سال ۶٧ حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی حکم دار و به حبس محکوم شده را صادر کرد. سال هاست که نام او به عنوان یکی از اعضاء “هیئت مرگ” توسط نیروهای اپوزیسیون و خانواده جانباختگان و آیت الله منتظری اعلام شده است. در سال گذشته نوار صحبت آیت الله منتطری با هیئت مرگ توسط احمد منتظری منتشر شد. این نوار در رسانه ها و شبکه های اجتماعی وسیعأ انعکاس یافت و گروه های وسیعی از مردم، اعضای اصلی “هیئت مرگ” از جمله رئیسی را شناختند.

بعد از انتشار نوار، سرکردگان حکومت به دفاع از جنایت هولناک سال ۶٧ برخاستند و علی خامنه ای ابراهیم رئیسی را به ریاست بزرگ‌ترین نهاد مالی غیردولتی یعنی آستان قدس گماشت. اکنون دستگاه ولایت می خواهد او را در مقام ریاست جمهوری بنشاند و قوه مجریه را به یکی از عاملان اصلی و شناخته شده فاجعه ملی بسپارد. این توهینی بزرگ به شعور مردم ایران و جامعه بین المللی است.

اکثر سردمدارن جمهوری اسلامی یا مستقیما در کشتارها و جنایت‌ها مشارکت داشته و یا حداقل با آن همراه بوده اند. اما در این میان ابراهیم رئیسی کسی است که علاوه بر اپوزیسیون، از درون حکومت نیز نقش او در کشتار ۶٧ افشا شده است و او بدون شرم از اعمال جنایتکارانه خود دفاع می کند. نامزدی ابراهیم رئیسی فرصتی را به وجود آورده است که فاجعه ملی بار دیگر به طور وسیع مطرح گردد و ابعاد آن جنایت که به دستور مستقیم آیت الله خمینی صورت گرفته است، شکافته شود، “هیئت مرگ” در کشور و در مجامع بین المللی معرفی و خواست محاکمه آن ها به خواست عمومی تبدیل گردد. سال هاست که نجات یافتگان از فاجعه ملی و خانواده جانباختگان پیگیرانه به دنبال دادخواهی هستند. اما این امر مهم به تحقق نپیوسته است. کاندیداتوری رئیسی، کشتار تابستان ۶٧ را در مقابل چشمان مردم ایران و مجامع بین المللی قرار می دهد. بکوشیم در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و از هر طریقی که ممکن است نقش او را در کشتار ۶٧ به پرسش اصلی در نشست های تبلیغاتی تبدیل نمائیم. ابراهیم رئیسی یکی از آیت الله های مرگ است. جا دارد که از فضای انتخاباتی برای معرفی او به عنوان “آیت الله مرگ” بهره گرفته شده و هرچه وسیع تر به مردم شناسانده شود.

با انتشار نوار صوتی، سران جمهوری اسلامی مجبور شدند که دست از انکار بردارند و کشتار ۶٧ را بپذیرند. اکنون که این کشتار به اجبار از جانب حکومتگران پذیرفته شده و “هیئت مرگ” معرفی گردیده است، ما به عنوان نیروهائی که صدها تن از اعضاء آن در سال ۶٧ اعدام شده اند، همراه با خانواده جان باختگان و نیروهای آزادیخواه، خواستار محاکمه آمران و عاملان فاجعه ملی از جمله ابراهیم رئیسی هستیم.

هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کنشگران چپ

۵ اردیبهشت ١٣٩۶ (٢۵ آوریل ٢٠١٧)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com