هانا: بامداد امروز سه شنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی، ۱۴ پناهجوی دیگر افغان با پروازی از مونیخ آلمان وارد کابل، پایتخت افغانستان شدند.

این پنجمین بار است که پناهجویان افغان از آلمان به کشورشان بازگردانده می شوند.

آخرین بار در روز ۸ فروردین ۱۵ پناهجوی افغانستانی از خاک آلمان اخراج شده بودند.

بدین ترتیب از ماه دسامبر تاکنون در مجموع ۱۰۷ نفر از پناهجویان افغان ساکن آلمان به افغانستان فرستاده شده‌اند.

به‌گفته وزارت داخلی ایالت بایرن آلمان افراد مستردشده همگی مردان مجردی بودند که در آلمان مرتکب تخلفات قانونی شده بودند.

بازگرداندن پناهجویان افغان از آلمان مورد اعتراض نهادهای حقوق بشر و برخی از احزاب اپوزیسیون است. آن‌ها می‌گویند شرایط افغانستان عادی نیست و حملات خونبار طالبان و درگیری‌های نظامی در این کشور در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)