تا همین اواخر بنظر میرسد یک سومم واجدین شرایط شرکت در انتخابات هنوز تصمیم خود را مبتنی بر اینکه رای خود را به کدام نامزد بدهند نگرفته اند. سیاسیون چپگرا و تریبون آنها ژان لوک ملنشون نماینده پارلمان اروپا ماهها است از مردم میخواهند: تا ترسی از آینده نداشته خود نداشته باشند، شجاع باشند، آنها را انتخاب کنند، تا در گام اول در فرانسه و سپس در تمام اروپا«سیاست در خدمت انسانها» اجرا شود.- و نه در خدمت بانکها و بورسبازان. ملنشون ۶۵ ساله هرگز تا بدین اندازه به هدف خود نزدیک نبوده است، تا او پس موفقیت در دور اول انتخابات روز یکشنبه به دوره بعدی انتخابات راه یابد، تا در هفتم ماه مه روشن شود که ۵سال آینده کشور چگونه و با کدام سیاستی اداره میشود و تاثیر این انتخاب بر سیاستهای اروپا چه خواهد بود.

اگر یکی از رقبای ملنشون در انتخابات پیروز شود وضعیت کشور و سیاستهای آنان تا حدود زیادی روشن خواهد بود. برنامه سیاسی نیروهای راستگرا چه فرانسواز فیون از جمهوریخواهان و چه جبهه ملی فاشیست تحت رهبری مارین لپن، مبتنی است بر رقابت تا مغز استخوان در بازار کار، بر نژادپرستی و سر آخر نابودی دولت رفاه، ادامه همان سیاستی که در دوران فرانسوا اولاند آغاز شده و ادامه یافته است.

آخرین ارزیابی و سنجش آرا نشاندهنده آن است که امانوئل ماکرون نئولیبرال با جنبش »En Marche!« و لپن هر یک با ۲۳٪ در صدر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته اند و ملنشون با ۲۰٪ در جایگاه بعدی قرار دارد و از فیون دست راستی جمهوریخواهان پیشی گرفته است. سوال اینجاست این نظر سنجی واقعا چه ارزشی دارد. در انتخابات سال ۲۰۱۲ ملنشون مدتها با ۱۷٪ پیشتاز بود. در انتهای راه او با ۱۱٪ با فاصله زیاد از لپن که ۱۸٪ از آرا را بخود اختصاص داد شکست خورد.دور نهائی انتخابات را اولاند و سارکوزی برگزار کردند.

ملنشون و حزبش حزب چپ و حزب کمونیست فرانسه در آنزمان در دور دوم انتخابات از اولاند حمایت کردند که نتیجه آنهم روشن است. اولاند و حزب سوسیالیستش چپ فرانسه را به انشعاب و اختلاف کشاندند، در پنج سال گذشته دولتشان ۴۰ میلیارد یورو مالیات را به روسای و سران اقتصادی هدیه کردند، یک قانون کار ارتجاعی ضد مزد بگیران را خلاف میل مردم و بزور حکم دولتی از تصویب و به اجرا گذاشتند و رای دهندگان سنتی حزب سوسیالیست را دو دستی به آغوش لپن خود پسند هل دادند .

نگرانی و هراس فرانسوی ها قابل درک است، همینطور سوال مربوط به آن که چه کسی واقعا به مردم و کشور کمک خواهد کرد. لپن و فیون از همان آغاز انتخابات با رسوائی های مالی شخصی اشان بر این واهمه و ترس افزوده اند، محافظه کاران راست سنتی، ساکنان شهرستانها و روستائیان، کاتولیکهای مناطق مذهبی دور افتاده و چپهای لیبرال پایتخت پس از رسوائی مالی فیون که آشکار شد او با دست و دلبازی از مالیاتهای مردم و بودجه دولتی به اعضای خانواده اش پرداختهای میلیونی غیر قانونی داشته و تا آنجا پیش رفته که حتی هزینه کت و شلوارهای خوش دوخت و گرانقیمت خود را نیز از جیب خودش نپرداخته از او قطع امید کردند و از او دست شستند. تعداد قابل توجهی از هواداران سابق فیون بر اساس نظر سنجی ها حدودا ۳۰ ٪ آنها رای خود را به لپن خواهند داد، کسی که خود تا زانو در رسوای مالی فرو رفته است. دادگستری وی را متهم میکند با ایجاد شغلها و پست های ساختگی در پارلمان اروپا دست به اختلاس زده است. با این مبالغ لپن صندوق حزبش و احتمالا جیب شخصی خود را پر کرده است.

نگرانی رای دهندگان با توجه به انتخاب نادرستشان -انتخاب اولاند- در انتخابات گذشته از اینکه دوباره نامزدی را انتخاب کنند که تنها «ظاهرا» به جبهه چپ تعلق دارد آنقدر بزرگ و جدیست است که بعضی از نظر سنجی ها پیش بینی میکنند میتواند منجر به این شود که تا حتی ۴۰ درصد از رای دهندگان بخصوص رای دهندگان چپ گرا در انتخابات آتی شرکت نکنند.
ملنشون از یکسال پیش که خود را بعنوان نامزد چپ معرفی کرد تا امروز بشدت مراقب است که نام وی تحت هیچ عنوانی در کنار اولاند و یا حزب سوسیالیست برده نشود و یا به نوعی به آنها مرتبط نشود.این مسئله به مشگل بزرگی برای نامزد دیگر انتخابات هامون از حزب سوسیالیست تبدیل شد و به آرای وی آسیب زد، برای هامون کمتر از ده درصد از آرا پیش بینی میشود و بخشی از آرای او نیز به ملنشون رسیده است. اکثریت قابل توجه و ملموسی از جوانان فرانسه تصمیم دارند از ملنشون حمایت کنند، برای آنها رئیس جمهور آینده فرانسه ملنشون نام دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)