مروفایتی: روز چهارشنبە ٢٣ فروردین ماە، ۱۳۹۶ شمسی، ٣ شهروند کورد شهرستان دهلران در حالی کە آفتابە بە گردن داشتند، در سطح شهر گرداندە شدند.

پایگاە خبری “صراط” بە نقل از نجفی دادستان کل و انقلاب شهر دهلران در رابطه با هدف از گرداندن این سە شهروند تخت عنوان “اراذل و اوباش” در سطح شهر، گفت: “این اخطاریست برای کسانی کە قصد هنجارشکنی، عنف و مزاحمت برای نوامیس مردم را دارند”.

خبرگزاری مهر استان ایلام بە نقل از نیروی انتظامی اعلام کرد، این حکم از سوی دادستان شهر دهلران صورت گرفتە است.

حکم صادر شده این سە شهروند “شرارت، گروگانگیری و چاقوکشی” اعلام شده است.

پیشتر نیز در شهر مریوان، دادگاە این شهر بالاجبار یک شهروند کورد را بە مجبور پوشیدن لباس زنانە کردە و وی را در سطح شهر گردانده بود که با اعتراضات وسیع کوردها در فضای مجازی روبرو گردید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)