ببینید در مکزیکوسیتی چطور درباره آزارهای جنسی اطلاع‌رسانی می‌شود. در این شهر از هر ۱۰ زن، ۹ تا تجربه آزار جنسی را دارند و البته متروهای شهر به واگن‌های زنانه مجهزند. شما هم یاد شهر دیگری افتادید؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)