مسولین زندان مرکزی زاهدان با دریافت رشوه جهت انجام کارهای قانونی زندانیان و کم کردن جیره غذایی زندانیان، جهت فروش مواد غذایی به آنها برای خود درآمد زایی میکنند.
“محسن خواجه مدیر داخلی زندان مرکزی زاهدان از زندانیانی که درخواست انتقال از بندی به بند دیگر زندان داشته باشند مبلغ یک میلیون رشوه می گیرد.”
برخی از زندانیان بخاطر وجود یکی از بستگانشان در بندهای دیگر زندان مرکزی زاهدان تقاضای انتقال می کنند.
همچنین گزارش شده که محسن خواجه سهمیه و جیره نان زندانیان را کم کرده است و خودش اقدام به وارد کردن نان به زندان کرده و به قیمت ۳۰۰۰ تومان به زندانیان می فروشد.
بعلت این درآمد زایی مسولین زندان برخی از زندانیانی که از طریق خانواده هایشان حمایت مالی نمیشوند “گرسنه میخوابند.”
پیش از این خانواده برخی از زندانیان خبر داده بودند: “ما مجبور هستیم همیشه برای عزیزان خود که در زندان هستند پول ارسال کنیم تا برای خودشان از بوفه زندان غذا تهیه کند.”
وضعیت زندانهای مناطق سنی نشین و همچنین زندانیان اهلسنت در دیگر شهرهای ایران بسیار بغرنج است بصورتی که بارها گزارش شده است که زندانیان اهلسنت بدون هیچ دلیلی توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
محمد صابر ملک رئیسی کوچکترین زندانی سیاسی بازداشت شده یکی از این دست زندانیان است که در اعتراض به رفتارهای غیر قانونی و همچنین ضرب و شتم های بی دلیل مسولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)