عبدالستار پُـردلـی

دربلاک بندیهای قرن۱۹۹ و بعد از زایمان هند بریتانوی و تولد سرطانی پاکستان، سیاست منطقه یی و فرامنطقه یی کشورهای ایالات متحده امریکا ، عراق ، ایران ، پاکستان و غیره دروجود پیمان نظامی سنتو وتکیه نمودن امریکا بر ایران و پاکستان و اتکای روسیه بر هند و موقف غیرجانبدارانه رهبرچین کمونیست مائوتسیدون واتکا ی آن درهنگام جنگ سرد بر سیاست ” جنگ ببرها را میتوان خوبتر از سر تپه تماشاکرد ” استوار بود .
بعد ازختم جنگ دوهم جهانی کشورهای بلاک غرب تلاش کردند که گرداگرد اتحادشوروی حصارکشی نمایند بدین منظور کوشش شد که از کشورهای مسلمان منطقه ازترکیه شروع ، عراق ، ایران ،افغانستان و پاکستان بحیث سد سکندردرمقابل نفوذ شوروی وشیوع ایدئولوژی آن استفاده شود و اما امتناع افغانستان از شمولیت درین بلاک بندیها و اتخاذ سیاست بیطرفی حلقه حصار نامکمل ماند و برای پرنمودن این خالیگاه توجه به کشور نو پای بلوچستان که بتاریخ یازده اگست تاسیس شده بود مبذول گردید و اشغال بلوچستان از سوی بریتانیا مطرح و تحت رهبری جنرالان انگلیسی تحقق پذیرفت وحلقه محاصره تکمیل گردید ، شاه افغانستان از ترس وسایرین هم بحیث حامی پاکستان خموشی را نسبت به این اشغال ترجیح دادند .
و اما درسده بیست ویکم بلاک بندیهای نظامی وسیاسی با تحولات بنیادی مواجه گردیدند ، در ایران دیگر شاهی که نقش ژاندارم منطقه را عهده دار بود توسط یک آخوند سرنگون شد و پالیسی جدید ” نه شرقی نه غربی ” پیش گرفته شد ، چین اکنون حرف اول را در اقتصاد جهان میزند و این امر برای ایالات متحده غیر قابل تحمل است ، چین در تلاش است تا راه های کوتاه دسترسی به مارکیت استهلاکی را در اختیار داشته باشد بدین منظوربرپاکستان و افغانستان تکیه مینماید ، اتکا بر پاکستان ازدونقطه نظرصورت میگیرد ، پاکستان در برابر دشمن مشترک یعنی هندوستان از یکسو واز جانب دیگر درمعامله گریهای استخراج معادن بلوچستان وپروژه بندر گوادر و دهلیز اقتصادی گوادر کاشغر بدردخور است و پاکستان بحیث مشتری مطمئن درین راستا بحساب می آید . دوما چین در صدد قپیدن بازار شرقمیانه از حریفان خویش است ، بدین منظور تحت عنوان راه ابریشم از معبر پامیر بنام امتداد راه ابریشم داخل افغانستان گردیده وبا استفاده ازطریق خط آهن به بازارهای شرقمیانه به داد و ستد میپردازد .
پاکستان بنا برخصومت دیرینه با هند سازگار نیست ودسترسی هندوستان را به بازارپرسود آسیای مرکزی به چالش گرفته است ، هند به ایران مراجعه نموده و به سرمایه گزاری وعصری سازی بندر چهبهار پیمان میبندد ، هردو رقیب دیرینه یعنی چین و هند در برابر همدیگیر قرار میگیرند ، هردو ، در بلوچستان با این تفاوت که یکی به کمک پاکستان درگوادر بار و بستره پهن میکند و دومی به مساعدت رژیم آخوندی ایران و درنتیجه جنگ نیابتی در بلوچستان رونق خواهد یافت .
ایالات متحده بعد از کشتن حسامه بن لادن درحومه اسلام آباد و رهبر طالبان افغانی در نزدیک نوشکی بلوچستان و حمایت از تروریستان شبکه حقانی و طالبان توسس پاکستان بر این کشوربی باور شده و با هند نزدیک میشود ،ایالات متحده و بخصوص رهبری منتخب جدید ، پاکستان راتحت فشار قرارمیدهد زیرا این کشور از یکسو از امداد امریکا بهره فراوان میبرد واز سوی هم ضربات مرگبار را برقوتهای نظامی امریکا وارد میسازد ، پاکستان برخورد سرد امریکا را هوشدار جدی تلقی نموده وتلاش مینماید تا از اتکای خویش بر مساعدتهای امریکا بکاهد بنابرین در معادلات جدید از امریکا فاصله میگیرد وبه رقبای امریکا یعنی روسیه و چین روابط بیشتر تامین مینماید وحمایت شان را از طالبان افغانی جلب مینماید و این روابط عاشقانه منجربه انجام مانورهای مشترک نظامی میان پاکستان و روسیه و درین اواخر منجر به بازدید هیئت نظامی بلند پایه روسیه از محل آموزشی مخالفانیکه دیروز شوروی را بزانو درآورد و امروز به مصاف ایالات متحده وناتو میپردازد گردید .
تحرکات تامین فشار بر ایران از سوی امریکا ، اسرائیل و کشورهای عربی مشهود است ، تهران و ریاض هردو که بخاطر هژمونی جهان اسلام با هم در رقابت اند عملا در سوریه ، یمن و عراق درگیراند ، اعراب درراس عربستان سعودی مصروف تقویه موضع خویش در عرصه دیپلماتیک است وسعی دارد تا با واردنمودن یک ضربه قاطع بر رژیم ایران ،نظام آخوندی را ساقط نماید و بدین منظور در آغاز راه قرار دارد و ایران هم از ترس اینکه امریکا از سمت شرق و اعراب از سمت غرب و شمال و بلوچها ازجنوب ضربات مهلک را بر آن وارد ننمایدوازاستعمال ببوی داعش هراسان است بنابرین برای مصروف ساختن امریکا حمایت همه جانبه را بر طالبان مبذول میدارد و یکجا با روسیه و پاکستان از مخالفان کابل و امریکا دلجوی دارد و حملات وسیع ضد بلوچ را در بلوچستان آغازکرده است .
پاکستان میداند که بالاخره شکست پروژه انګلیس وفروپاشی کشور مصنوعی پاکستان تنها و تنها بلوچستان است و ایران هم همین دلهره را دارد بنا برین بیش از یکسال است که پاکستان مصروف کشتار و نسل کشی بلوچها است و با بیرحمی تمام عملیات هوائی و زمینی را براه انداخته است و جهان متمدن درراس سازمان ملل متحد ، ایالات متحده امریکاو جامعه اروپا سکوت را اختیار کرده اند ، که پاکستان با استفاده ازاین عملیات سه هدف را دنبال میکند ، یک ، زمینه سازی تحقق برنامه سی پیک و با تحقق برنامه نسلکشی بلوچ و اقلیت سازی ملت بلوچ در بلوچستان و تضمین ادامه حاکمیت پنجاب بر بلوچستان ، دوما و مسئله اخری ناکام سازی پروژه هندــپارس در چاهبهارو تقویه گروه های تروریستی در بلوچستان و فرداها نا امن ساختن شهراه ترانزیتی چابهار زرنج آسیای میانه که درین پروژه رهبری شانگهای نقش بلند بالای نامرئی را با کمک رسانی روسیه به طالبان ایفا مینماید ،پاکستان هم اکنون منازل بلوچها را به اتش میکشاند ، اختطاف بیداد میکند و دربلوچستان بیش از سی و پنجهزار مدرسه را تاسیس نموده است تا در گیم جدید بازی ها ازبلوچستان برای صدور تروریسم و آموزشگاه های تروریستی استفاده کند چنانچه هم اکنون هم همینکار را میکند طوریکه رهبری تروریستان افغانی راپناه داده و پلانهای ضد دولت افغانی در آنجا بکمک آی اس آی طرح و بعدا درکشور تحقق می یابد .
بلوچستان در فاز نو رقابتهای رزمی و اقتصادی منطقه از اهمیت خاص برخوردار خواهد هریکی از رقبا تلاش خواهد کرد که از موقعیت جیوپولیتک و جیو ایکانومیک بلوچستان استفاده نماید و دراین میان مسولیت رهبران سیاسی و سرمچاران بلوچستان سنگین خواهد بود تا از امکانات پیش آمده و آینده به نفع ملت بلوچ بهره گیرند و تدابیر اتخاذ نمایند که صدمات وارده کمتر و بلوچستان سریعتر به ارمان تاریخی خویش نایل گردیده و دولت آزاد و سیکولار بلوچستان بصورت درست ملت بلوچ را در گیم جدید تمثیل نماید .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com