معرفى کتاب سولدوزون اولدوزلارى( ستاره هاى سولدوز).

کتاب خاطره رمان سولدوزون اولدوزلارى ( ستاره هاى سولدوز) در چهار جلد بترتیب جلد اول با عنوان “گادار چایى آخیب داشیر”( رودخانه گادار چایى طغیان مى کند) جلد دوم “قار آلتیندا نوروز گولو” ( گلهاى نوروز در زیر برف) جلد سوم با عنوان ” ساواشى قازاندیق، دئوریمى ایتیردیق” ( جنگ را بردیم، انقلاب را باختیم) جلد چهارم و آخر با عنوان ” مرند دن جلفایا بیر قطار گئدیر” ( قطارى از مرند به جلفا مى رود) بتازگى در ایران انتشار و توزیع شده است.
” سولدوزون اولدوزلارى” بزبان تورکى آذربایجانى روان و استاندارد با الفباى عربى توسط دنیز ایشچى نوشته شده است. روایت اول شخص مفرد از قوم شناسى، اتنوگرافى و تاریخ نقده ، طرز زندگى مردم، ارتباط عمومى تورکها و کوردها و در حالت کلى جو عمومى شهرى کوچک و اما مهم در گوشه اى از میهنمان به اهمیت کتاب بیش از بیش مى افزاید. کتاب با ضرب آهنگى آرام از طرز زندگى مردم شروع مى شود و با آرامى جو عمومى و اتنوگرافى شهر را به نمایش گذاشته و حوادث تاریخى مهم اتفاق افتاده را بصورت عریان به نمایش مى گذارد. روایتى دست اول از حوادثى مانند جنگ مشهور نقده در سال ١٣۵٨ بیش از بیش خواندن کتاب را براى علاقمندان به جویندگان حقیقت واجب مى سازد. اسم کتاب بیش از پیش تداعى کننده به روایت کشیدن سرنوشت نسلى است که امکاناتى کوچک اما ارزوهاى بزرگ در سر داشتند. خواندن کتاب بخصوص براى آشنایى با چرایى ملحق شدن نسلى از آذربایجانى ها به جنبش فداییان خلق حائز اهمیت است و یا روایتى اول شخص مفرد از نحوه شکل گیرى جنبش فدایى در نقده و آذربایجان غربى مى باشد. جلد سوم و آخر بیشتر به شوک شکست و روحیه عمومى بعد از شوک شکست و مهمتر از آن نحوه رویارویى به آن مى پردازد. تبعید و آواره گى و مواجهه شدن با این حقیقت تلخ همراه با این باختن تلخ بخوبى در این کتاب به تصویر کشیده شده است. اهمیت کتاب بیشتر در این است که کتاب روایتى بکر را از حادثه هاى مزبور به خواننده ارایه مى دهد بدون آنکه تلاش بکند ذهن خواننده را اسیر ایده و تفکر خود بکند. در واقع خواننده آزاد است که در پایان کتاب بر پایه قضاوت خود تصمیم خود را بگیرد و این یکى از نقاط قوت این کتاب است. نکته دوم این است این کتاب بر پایه رمان خاطره نوشته شده است و دغدغه ها، احساسات و زندگى خصوصى باورمندان یک جنبش را به تصویر مى کشد که این خود اهمیت بسزایى در شناخت روحیه عمومى و روانشناسى تاریخى باورمندان جنبش هاى مزبور دارد. اهمیت مضاعف ابن نکته در این است که اکثراً تاریخ نویسى ما یا بر پایه قهرمان سازى و تقدیس سازى رهبران است و یا بر پایه تحقیر و انسانیت زدایى از آنها توسط مخالفین است، در حالى که هر جنبش و یا رهبریت و حاکمیت قبل از همه چیز تشکیل شده از انسانى داراى گوشت و خون و استخوان هستند که احساسات و خصوصیات خاص و نقاط ضعف و قوت خودشان را دارند.
خواندن این کتاب براى کسانى که در مورد جنبش چپ، جنبش فدایى، روابط تورکها و کوردها و جنگ نقده و کلاً نحوه زندگى و انسان شناسى نسل قبل از انقلاب کنجکاو هستند مى تواند مفید باشد.

لینک دانلود کتاب بترتیب جلد.
۱- https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar1Final

۲- https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar2Final

۳- https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar3Final

۴- https://archive.org/details/SulduzunUlduzlar4Final

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)