مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی، یک زندانی کورد در اعتراض به اعمال غیرانسانی و رفتار خشن مسئولان زندان دریا (زندانی مرکزی ارومیه) اقدام به اعتصاب غذا و دوختن لبهایش نمود.

علی تپه‌رش، فرزند حسین، اهل نقده و ۴۱ سال، زندانی کورد محبوس در زندان مرکزی ارومیه، از اواخر هفته‌ی گذشته اقدام به دوختن لب‌هایش کرده و از سوی مقامات زندان به سلول انفرادی انتقال می‌یابد.
شرایط عمومی و جسمی این زندانی کورد که مدت ۱۱ سال است در زندان محبوس می باشد، بر اثر اعتصاب، وخیم گزارش شده است.

علی تپه‌رش از محل حبس خود در بند معتادین معترض می‌باشد و بارها خواستار رسیدگی به این وضعیت نامساعد گردیده اما هربار توسط مسئولان زندان با بازجویی و شکنجه مواجه گردیده بود.

طی امسال جاری شمسی، شمار زیادی از زندانیان در ایران و از جمله زندانیان کورد در زندانهای ایران در اعتراض به رفتار نامناسب و غیرقانونی مسئولین زندان با آنها و خانواده هایشان، اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.

سعید شیرزاد که در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می‌کند یکی از این زندانیان بود که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار در ایران و همین‌طور فقدان امنیت زندانیان سیاسی با دوختن لبان خود دست به اعتصاب غذا زد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)