نگارنده: دکتر کریم عزتی زادە

در جامعه کنونی ایران نوعی اشرافیت مذهبی تدریجا شکل گرفته است. این اشرافیت مذهبی، شکل گرفته از روحانیون و غیر روحانیون (با لباس و بی لباس ) و نزدیکان به انها می باشند. آنها همه سنت ها و رسوم مذهبی را رعایت کرده و طبق عادت به جا می اورند، اما به دلیل دست یابی ناگهانی و انقلابی به دولت و قدرت و ثروت فراوان از دایره نقش اجتماعی خود خارج شده و به مدار دیگری که عبارت از اشرافیت کلان اما توام با رواندوزی دینی است صعود کرده اند و اتصال و به هم پیوستگی انها را منافع اقتصادی، تجارتی تشکیل می دهد و هزار پای اقتصادی انها را به هم وصل می کند،حتی برای محکم کردن این پیوند اقتصادی اشرافی ،نیز از فامیل شدن و قومیت های رایج سنتی نیز مانند ازدواج کردن و دختر به شوهر دادن و مسائل اجتماعی، مصلحتی نیز استفاده می کنند (خانواده جدید اشراف و یا پیوند اشرافی).

نگاهی دقیق به مسئولین حکومتی و بررسی کردن سجل انها ،نشان از پیوند فامیلی انها را به نمایش می گذارد.ان چه که از گذشته و قبل از این اشرافیت مانده است ،همان اعتقادات و پیوندها و سنت ها می باشد که به دلایل مختلف و ناهمگونی با زندگی جدیدشان، آنها را مدرنیزه تر نموده اند. اشرافیت دینی خطرناک تر از هر نوع اشرافیت دیگری هم چون پادشاهی است، چون در اشرافیت پادشاهی حداقل آزادی های اجتماعی و رشد فرهنگی وجود دارد،اما در اشرافیت مذهبی همه چیز مورد هجوم اید ئولوزیکی و دینی قرار می گیرد و برای حفظ چنین اشرافیتی از هیچ چیزی دریغ نمی کنند. در این اشرافیت هر کاری به نام خدا و پیغمبر او صورت می گیرد و جان و مال و حیات انسانی و حقوق انسان و حقوق شهروندی و قانون و همه آن چه که مربوط به مدنیت و تاریخ و فرهنگ ،می باشد مورد سوال قرار می گیرد و یک نوع فتالیسم(سرنوشت) مذهبی بدون چون و چرا جای همه دست اوردهای انسان را می گیرد.. آنها برای حفظ این اشرافیت دست به هر نوع کاری می زنند و چاره ای جز آن ندارند .از پول و زور و قدرت و دولت و نیروهایی که در دست دارند استفاده می کنند. فقط و فقط در راه حفظ و نجات این اشرافیت تازه به دوران رسیده.حتی به درجه ای می رسند که دست یابی خود را به دولت و حکومت و قدرت را، کار خدا می دانند و نظام موجود را مقدس می شمارند و هر نوع ضدیت با این نظام را ضدیت با خدا می دانند و کسانی که در جرگه ضدیت قرار می گیرند حق زندگی از آنها سلب می شود، این تفکر دگم و بسیار تنگ نظرانه است و راضی به تحمل هیچ نوع تحول فکر دیگری نیست، حتی تفکر خودی ها را که در درون خود حکومت اشرافی روحانی به وجود می ایند و روشن تر است و خطر را بیخ گوش خود می بیند و برای نجات خود اشرافیت جدید کوشش می کند، آن را قبول ندارند و با شدت با آنها مخالفت می کنند و به حبس و حصر می کشند . این اشرافیت، دارای ترمین های خاص ایده ئولوزیکی خود می باشند :از قبیل مخالف،منافق،فتنه گر، عوامل خارجی، نامسلمان، آشوب گر و ….

این اشرافیت تمامی سیستم بوروکراسی و سازمانی و دولتی و نظامی و تبلیغاتی و ثروت فراوان خود را در اختیار دارد و در برون مرزی و در ممالک دیگر فعالیت می کنند و نیروهای برون مرزی و طرفدار خود را نیز تربیت می کنند و از تجربه های دنیا آن چه را در راه پیشبرد هدفشان می باشد استفاده می کند. و حتی اتحادهای مختلف و کمینترن های مذهبی و انترناسیونالیسم دینی را سازمان دهی می کنند. آنها حتی در داخل کشور و تحت فرماندهی نیروهای خود توده گرسنگان را مجبور به سکوت می کنند و پول و ثروت جامعه را در خارج و برون مرزی برای دیگران و نفوذ و قدرت و تبلیغات خود صرف می کنند. مثلا در لبنان مدرسه می سازند و دانشگاه تاسیس می کنند و در روستاهای دور دست برق کشی می کنند، در حالی که در روستاهای خود ایران این کار را کمتر انجام نمی دهند .در عراق میلیون ها دلار خرج عتبات عالیات می کنند و در سوریه نیز همان کار را تکرار می کنند. مثل شوروی سابق که در داخل مشکلات اقتصادی خود را داشت اما در شاخ آفریقا برای گسترش ایدئولوزیکی کمونیستی پول مردم را بر باد می داد و ما شاهد سرنوشتش بودیم.

در اشرافیت الیگارشی و اشرافیت کنونی نیز وضعیت چنین است و گرسنگان کشورهای دیگر را بر مردم گرسنه کشور خود ارجعیت می دهد.در به وجود آمدن این اشرافیت دینی خود مردم ایران سهیم هستند و چنان که گفته شده است. مردم هر کشوری شایسته حکومتی هستند که بر آنها حکم روایی می کند. میزان آگاهی و سواد و دانش و خرد و نوع تفکر مردم و روشن فکران جامعه و تجربه تاریخی اجتماعی و ارتباطات مردم و محیط و نگاه آنها و باورهایشان چنین حکومتی را که به اشرافیت دینی سعود کرده به وجود آورده و کس دیگری جز آنها این کار را نکرده اند. اشرافیت تازه به دوران رسیده، ابستن حوادث و لرزه های اجتماعی و سیاسی است،طوفان عجیب اطلاعاتی و صنعت اینترنت،و فرم و نوع مقایسه ای زندگی در جهان و مشکلات سخت اقتصادی این مسیر حوادث را تیزتر می کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)