مقامات قضایی تا این لحظه با مرخصی سه روزه این زندانی موافقت کرده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)