روز جهانى زن را كه یادآور دست‌آوردهای گران و تلاش و كوشش منسجم یک‌صد و هشت‌ساله زنان فرهيخته و مبارزى است كه براى به دست آوردن حقوقى برابر در كشورهاى گوناگون تلاش و كوشش کرده‌اند و همچنان می‌کنند، چون سال‌های پيش و هرساله گرامى داشته در برابر اراده خلل‌ناپذیر بشمار زنان و مردان آزاده‌ای كه درراه برابرى حقوق زنان گاه در سخت‌ترین شرايط و با در اختيار داشتن کم‌ترین امكانات و حتى باتحمل بزرگ‌ترین خطرها تلاش می‌کنند، سر تعظيم فرود آورده از صميم قلب قدردان زحمات و فداکاری‌های یک‌یک آنان هستیم.

فرهيختگان جهان سال‌های سال است كه به اين حقيقت انكارناپذير پى برده‌اند كه تبعیض‌های جنسيتى از هر نوع كه باشند، نه‌تنها غیرانسانی و ظالمانه‌اند كه از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل افسردگى و بيمارى و عقب‌افتادگی در جوامع هستند. از همين روى نيز هرروز در تلاشى بی‌امان، فرهيختگان در جوامع گوناگون برآنند تا هرگونه تبعيض، مخصوصاً تبعیض‌های جنسيتى را از ميان برداشته و با از ميان برداشتن اين تبعیض‌ها، هم جامعه را سالم و شاداب كنند و هم يكى از مهم‌ترین موانع پيشرفت و سعادت جامعه را از ميان بردارند.

براى ما ايرانيانى كه در اين سى هشت سالِ تسلط نکبت‌بار نظام جمهورى اسلامى بر ايرانمان شاهد از بين رفتن تدريجى حقوق بانوانمان بوده‌ایم و به چشم دیده‌ایم كه نظام حاكم ملايان با ايجاد تدريجى موانع جديد، بانوان ايران را از حقوق حقه خود محروم کرده‌اند، اين روز معنى ویژه‌ای دارد.

اين روز يادآور اين حقيقت تلخ است كه در هيچ جامعه‌ای حقوق به‌دست‌آمده را نمی‌توان محفوظ از تعرض دانست و نه‌تنها بايد براى به دست آوردن حقوق برابر كه از آن مهم‌تر براى حفظ و حراست از آن شبانه‌روز تلاش كرد و دمى آرام ننشست.

ما به چشم دیده‌ایم كه حقوق برابر بانوان ايران كه با تلاش‌های شبانه‌روزی بانوان و فرهيختگان جامعه ايران و حمایت‌های همه‌جانبه نظام پادشاهى در دوران درخشان سلطنت پهلوى به‌دست‌آمده بود و بسيارى آن حقوق را تثبیت‌شده و غیرقابل تغيير می‌دانستند چگونه قدم‌به‌قدم از بين رفتند و چگونه گاه با تهديد و خشونت و گاه با فريب و نيرنگ يكى پس از ديگرى از محتوا تهى شدند و در بسيارى از موارد يا به‌کل از بين رفتند و يا جز پوسته‌ای میان‌تهی از آن‌ها باقى نماند.

هشت مارس روز جهانى زن اما يادآور اين حقيقت انکارناپذیر هم هست كه بانوان ايران از اين تجربه تلخ سی‌وهشت‌ساله تجربه‌ها آموخته‌اند و در كوره مبارزه با واپس‌گرائی اسلامى چون فولادى آبديده شده‌اند.

بانوان ايران لحظه آرام ننشسته‌اند. در مبارزه‌ای جانانه تا توانسته‌اند نظام واپس‌گرای جمهورى جهل و جنون اسلامى را به عقب رانده‌اند؛ و به‌راستی‌که بخت ايران از داشتن بانوانى چنين آزاده و دلير كه براى دست‌یابی به حقوق خود لحظه‌ای آرام نمی‌نشینند بس بلند و آینده‌اش بسى روشن است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن قدردانى از تلاش شبانه‌روزی بانوان ایران‌زمین و تمامى تلاش گران درزمینهٔ حقوق بانوان به اين مبارزه جانانه با واپس‌گرائی اسلامى در هم همه ابعاد و زوايايش باليده و به‌شدت افتخار می‌کند.

ما بار ديگر در اين روز جهانى زن دست يكايك بانوان ایران‌زمین و فعالان جامعه مدنى ايران را كه براى از بين بردن تبعيضات جنسيتى و پایه‌ریزی يك جامعه سالم و شاداب و به‌دوراز تبعيض تلاش می‌کنند را صميمانه می‌فشاریم، به آنان درود می‌فرستیم و خود را در كنار آنان و ديگر فعالان جامعه مدنى دانسته براى دست‌یابی به جامعه‌ای برابر و بى تبعيض، براى همه شهروندان ایران‌زمین، لحظه‌ای از تلاش و كوشش بازنخواهیم ايستاد.

دير نخواهد بود كه با از ميان رفتن نظام واپس‌گرای جمهورى اسلامى گامى بس بلند براى ساختن فردایی بهتر و بى تبعيض برداشته شود.

به اميد آن روز، روز جهانى زن بر همه بانوان به‌ویژه بانوان فرهيخته و مبارز ایران‌زمین و همه آزادگان جهان شاد و خجسته باد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)