دونالد ترامپ رييس جمهور ايالات متحده نيل گرساچ، قاضي دادگاه استيناف فدرال را انتخاب كرد تا جايگزين آنتونين اسكاليا در  دادگاه عالي ايالات متحده شود.

گرساچ ٤٩ ساله اكنون قاضي دادگاه استيناف فدرال مستقر در حوزه قضايي دهم دنور است.

گرساچ در سال ٢٠٠٦ توسط جورج دبيلو بوش انتخاب شد و نامزدي او سريعا توسط چندين گروه  دگرباش محكوم شد.

نخستين بار است كه  لامبدا لگال بطور رسمي مخالف با يك نامزد دادگاه عالي پيش از دادرسي تاييد است.

راشل تيون مدير كل لامبدا لگال در بيانيه اي گفت :

“ما قطعا نبايد يك نامزد دادگاه عالي را تاييد كنيم كه قوانيني صادر كرده است كه باورهاي مذهبي کارفرمایان مي تواند بر اين قانون برتري داشته باشد. اين يك جهش كوتاه از محدوديت هاي كنترل تولد تا محدوديت هاي رابطه هاي صميمي و نيازهاي مراقبت سلامتي افراد دگرباش است.”

بواسطه اين تصميم قاضي گرساچ بينشي از يك جامعه را ترويج نمود كه در آن بعضي از مذهب ها بر ديگري چيره مي يابند، و به زير پا گذاشتن قانون دعوت مي شوند.

سابقه قضاوت قاضي گرشاچ نسبت به افراد دگرباش خصمانه است و نامزدي او براي دادگاه عالي ايالات متحده غير قابل پذيرش است. ما با آن مخالفت مي كنيم.

اين انتصاب از نزديك توسط لامبدا لگال و ديگر گروه هاي  حقوق دگرباشان مورد نظارت بود، زيرا آرايش كنوني اين دادگاه مي تواند پرونده هاي آزادي مذهبي آينده را تصميم گيري كند.

ريك اسبر، مدير اجرايي برابري  كاليفرنيا گفت : “قاضي گرساچ توجه ملي را در مورد باورهايش در دو پرونده فدرال كسب نمود كه در صورت اينكه باورهاي مذهبي كارفرما نقض شود، از حقوق كارفرما در خودداري از پرداخت براي پیشگیری از بارداری به عنوان بخشي از پوشش سلامتي كارمند حمايت مي كند.

اين نشانه بدي براي افراد دگرباش مي باشد كه با يورش قوانين تحريم  تبعيض به نام آزادي مذهب ها وبرو مي شوند.

سازمان نيروي كار ملي  دگرباشان، گرساچ را محبوب كساني ناميد كه شديدا مخالف  برابري ازدواج هستند.”

رئا كري، مدير اجرايي نيروي كار گفت :”به نظر مي رسد كه او مانند فردي است كه كاملا هم رديف با ديدگاه جهاني دونالد ترامپ و  مايك پنس است، اما كاملا هم مرز با واقعيت هاي زندگي بيشتر مردم نيست.”

گرساچ در گذشته، اسكاليا شديدا محافظه كار را شير قانون ناميد.

او از دانشگاه  كلمبيا، دانشكده حقوق  هاروارد و دانشگاه  آكسفورد مدرك گرفته است. او به عنوان يك دانش آموز حقوق دفتردار قاضي بايرون وايت و قاضي آنتوني كندي بوده است.

اين دادگاه در سال ٢٠١٣ در دفاع از قانون ازدواج پايداري نمود و دولت فدرال را مجاز كرد تا  ازدواج همجنس را به رسميت بشناسد.

در همان روز اين دادگاه كاليفرنيا را مجاز نمود تا ازدواج همجنس را از سر بگيرد.

اين دادگاه در سال ٢٠١٥حكم داد كه ازدواج همجنس در تمامي ٥٠ ايالت ايالات متحده قانوني شود.

اسكاليا يك محافظه كار افراطي بود كه سال گذشته درگذشت. او از سال ١٩٨٦ به اين دادگاه خدمت كرده بود و بطور مداوم مخالف  حقوق برابر دگرباشان بود.

در يك مخالفت شديد در سال ٢٠١٥ اوبرگفل و هودگس در تصميم ٥-٤ ازدواج همجنس را در تمامي ٥٠ ايالت قانوني نمود و او اكثريت دادگاه را “تهديدي براي دموكراسي آمريكايي” ناميد.

اسكاليا دو سال پيش در مخالفتش با پايداري در دفاع از قانون ازدواج،  همجنسگرايان را يك “اقليت من درآوردي” ناميد.

باراك اوباما رييس جمهور پيشين سال گذشته مريك گارلند، قاضي ارشد دادگاه استيناف براي حوزه قضايي كلمبيا، را نامزد كرده بود تا جايگزين اسكاليا شود.

اما رهبري جمهوري خواه سناي ايالات متحده از ارائه دادرسي براي گارلند خودداري نمود. به اين دليل، دموكرات ها اشاره http://‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ homeكردند كه آنها احتمال دارد كه مخالف هركسي باشند كه ترامپ انتخاب مي كند.

يك جاي خالي تقريبا يك سال در دادگاه عالي وجود داشته است.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/trumps-us-supreme-court-pick-neil-m-gorsuch-opposed-by-lgbti-groups/ gs.YrLgv3M

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)