سعدیا چندانکه می‌دانی بگوی
حق نباید گفتن الا آشکار
هر کرا خوف و طمع در کار نیست
از ختا باکش نباشد وز تتار

فایل صوتی قسمت بیست و یکم گفتگو


قسمت‌های پیشین
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=401

http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)