نامه سر گشاده به  قالیباف شهردار تهران

انتقادانجمن خودرو سازان به واردات اتوبوس های چینی و روسی

انجمن خودرو سازان ایران طی نامه سر گشاده به دکتر قالیباف شهردارتهران نسبت به خریداتوبوس های از چین و روسیه انتقادکرد.

انجمن خودرو سازان ایران طی نامه سر گشاده به دکتر قالیباف شهردارتهران نسبت به خریداتوبوس از چین و روسیه انتقادکرد.

دراین نامه آمده است که در حالی که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل و استفاده از ظرفیتهای تولید داخل تاکید مکرر فرموده اند. از جنابعالی که خود را سرداری ولایتمدار می داند بسیار بعید و دور از ذهن است که خط مشی چند سال گذشته شهرداری تهران، موسوم به نهضت خرید اتوبوس از چین را توسعه بیشتری داده و مشمول خرید اتوبوسهای روسی هم بنمایید.

۱-چند سال پیش، قبل از به راه افتادن نهضت یاد شده، خدمت معاون شما رسیدیم. مشخصات اتوبوسهای تولید داخل و قیمت آنها را ارائه کردیم و حتی اعلام آمادگی کردیم هر اتوبوسی با هر مشخصاتی را با قیمت رقابتی تولید می کنیم. اما متاسفانه نتوانستیم جلوی نهضت استفاده از خط اعتباری فاینانس چینی را بگیریم.

۲-مدتی بعد مجدداً خدمت ایشان رسیدیم. فرمودند عجله داریم و نمی توانیم منتظر تولیدات داخل باشیم. پیشنهاد کردیم لااقل فروشنده چینی را موظف کنید که با تولید کننده ایرانی همکاری کند و تولید اتوبوسها را با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی، در ایران دنبال کند. قول همکاری دادند، اما…..؟؟؟

۳-در حالیکه در چند سال گذشته به خاطر کمبود بودجه دولت، تولید ۱۲ اتوبوس ساز داخلی یا متوقف و یا در حداقل قرار دارد، خبر امضا قرارداد خرید ۹۰۰دستگاه اتوبوس روسی با حمایت و پشتیبانی بانک شهر( متعلق به شهرداری تهران) خبری بس ناگوار برای صنعتگران کشور است

۴-صداقت سردار ولایتمدار را ، در اقدام و عمل او به فرمایشات مولایش میسنجند و نه به لق لقه زبان!!

انجمن خودرو سازان ایران طی نامه سر گشاده به دکتر قالیباف شهردارتهران نسبت به خریداتوبوس از چین و روسیه انتقادکرد.

دراین نامه آمده است که در حالی که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل و استفاده از ظرفیتهای تولید داخل تاکید مکرر فرموده اند. از جنابعالی که خود را سرداری ولایتمدار می داند بسیار بعید و دور از ذهن است که خط مشی چند سال گذشته شهرداری تهران، موسوم به نهضت خرید اتوبوس از چین را توسعه بیشتری داده و مشمول خرید اتوبوسهای روسی هم بنمایید.

۱-چند سال پیش، قبل از به راه افتادن نهضت یاد شده، خدمت معاون شما رسیدیم. مشخصات اتوبوسهای تولید داخل و قیمت آنها را ارائه کردیم و حتی اعلام آمادگی کردیم هر اتوبوسی با هر مشخصاتی را با قیمت رقابتی تولید می کنیم. اما متاسفانه نتوانستیم جلوی نهضت استفاده از خط اعتباری فاینانس چینی را بگیریم.

۲-مدتی بعد مجدداً خدمت ایشان رسیدیم. فرمودند عجله داریم و نمی توانیم منتظر تولیدات داخل باشیم. پیشنهاد کردیم لااقل فروشنده چینی را موظف کنید که با تولید کننده ایرانی همکاری کند و تولید اتوبوسها را با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی، در ایران دنبال کند. قول همکاری دادند، اما…..؟؟؟

۳-در حالیکه در چند سال گذشته به خاطر کمبود بودجه دولت، تولید ۱۲ اتوبوس ساز داخلی یا متوقف و یا در حداقل قرار دارد، خبر امضا قرارداد خرید ۹۰۰دستگاه اتوبوس روسی با حمایت و پشتیبانی بانک شهر( متعلق به شهرداری تهران) خبری بس ناگوار برای صنعتگران کشور است

۴-صداقت سردار ولایتمدار را ، در اقدام و عمل او به فرمایشات مولایش میسنجند و نه به لق لقه زبان!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)