آقای رضا پهلوی دوشنبه گذشته به انتظارها پایان داد و در دوم اسفند خطاب به مردم ایران فراخوان اعتراضی داد تا در میدان های تهران جمع شوند. در این شرایط اسفناک از این بهتر مژده ای پیدا نمی شد بخصوص که شاهزاده خیلی مصمم و با اقتدار تمام ، چند روز پیش در رادیو آمریکا خطاب به ترامپ از او خواسته بود که به تحریم هوشمندانه اقدام کند و این اتمام حجت که با با اونا یا با ما را تکرار کرده بود. از آنجا که ترامپ شوخی نداشت، تحریم ها را محکم کرد و حتا فرستادن لوازم پزشکی به ایران را ممنوع نمود تا خدمتی به ایرانیان بکند و نشانشان بدهد که تحریم هوشمندانه یعنی چه.
در زمان دولت اوباما ظاهرا فرستادن لوازم پزشکی به ایران آزاد بود، ولی در عمل ناممکن بود و مسئولیتش را انداخته بودند گردن جمهوری اسلامی. این یکی تعارف را گذاشت کنار که حساب دست همه بیاید.
از این فراخوان ناگهانی معلوم بود که این دفعه مثل دفعه های سابق نیست بلکه یک هماهنگی در کار است و شاهزاده پشتگرمی دارد. گفتیم ببینیم پشتیبانی که قرار است به او بدهند در چه حد است و چه خواهد شد.
همه منتظر بودند ببینند چند میلیون به دعوت او لبیک می گویند و قیل و قال تمام شود و خامنه ای دمش را روی کولش بگذارد و گورش را گم کند.
روز دوشنبه چشمان من از بس دنبال خبر دوید باباقوری شد. هی انتظار و انتظار خبری نشد. دریغ از یک خبر، یک شعار! یعنی چه ؟
از آن روز تا بحال هرچه در سایت ها می گردم و در به رادیو ها گوش می کنم هیچ خبری در این مورد پخش نمی شود .متاسفانه در رسانه های هیچ انعکاسی از این تظاهرات دیده نمی شود گویی همه رسانه ها خفقان گرفته اند، در حالیکه امکان ندارد به این فراخوان مردم جواب منفی داده باشند. محل تظاهرات میدان ونک و یکی دو میدان دیگر بود و جای بسیار مناسبی هم بود و با توجه به وضعیت نابسامان خوزستان و بدی اقتصادی در ایران این اقدام شجاعانه در این وضعیت فقط از جانب شاهزاده رضا پهلوی می توانست رهگشا باشد ولی متاسفانه خبرگزاری های داخل و خارج صم و بکم تاکنون حتا لب تر نکرده اند. امان از سانسور! چه کسی می گوید سانسور نیست ؟ چه کسی می گوید گردش آزاد خبری هست .
باور کنید همه اش شایعه است . این ترامپ هم که آمده کاری صورت بدهد نمی گذارند . بیخود نیست ترامپ هیچکدام از خبرگزاری ها و تلویزیون ها را قبول ندارد و به همشان فحش می دهد.
بدبختانه این روزها شاهزاده هم بد آورده و دشمنان محاصره اش کرده اند. از یک طرف شازده های گوناگون از تخم قاجار گرفته تا چنگیز و تیمور سربرآورده اند که با این تخم آریایی رقابت کنند از جانب دیگر کار بجایی رسیده که اردشیرزاهدی که همواره به خاندان پهلوی وفادار بوده افترا می زند؛ اینجا و آنجا مصاحبه می کند و می گوید:
« ببینید آقا خودتان را گول نزنید. عمه من ندارد بهش بدهد مادر بزرگم هم مرده»
این چه حرفی است اقا ؟ مگر پول گرفتن از عمه و مادر بزرگ حرام است ؟
ویا با بی شرمی می افزاید :« ارزیابی من این بوده و هست و خواهد بود: این جوان‌هایی که امروز در ایران هستند زجر کشیدند، گرسنگی کشیدند درس عالی خوانده‌اند آتیه دست آنهاست… وگرنه آن‌کس که از خارج پول گرفت دیگر ایران خودش را نمی‌تواند داشته باشد. کثافت می‌کنم بر سر کسی که از عربستان سعودی یا بیگانه… چطور مردم ایران می‌توانند قبول بکنند کسی که از خارج آمده یا توی خانواده پول می‌گیرند…»
الهی آن ویلای سوئیس اهدایی آتش بگیرد که دیگر از این حرف ها نزنی .خیانت از این بالاتر می شود ؟ اگر این خوردن نمک ونمکدان شکستن نیست پس چیست؟
از که نالیم ازماست که برماست .
مشکل اصلی اینست که نمی گذارند این «رژیم چنج» که آمریکایی ها می گویند انجام شود.
ملاحظه می فرمایید با این همراهان و با این توطئه جهانی شاهزاده چکار می تواند بکند؟
البته هنوز من در انتظار ویدئو تظاهرات دوم اسفند هستم و ناامید نیستم .
۲۰۱۷ Feb 26th Sun – یکشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)