مروفایتی: این روزها در شبکه های اجتماعی تصویری از یک جوان کولبر کورد اهل روستای “دیگورجی” شهرستان اشنویه منتشر شده است که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی در مناطق مرزی، هر دو چشم خود را از دست داده است.

بر اساس آگاهیهای منتشره خالد احمدیان، فرزند حسن و ساکن روستای دیگورجی از توابع شهرستان اشنویه روز چهارشنبه چهارم اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی برابر با ۲۲.۲.۲۰۱۷ در مناطق مرزی “زیوکه” و “لاجان” از توابع شهرستان پیرانشهر از سوی نیروهای انتظامی مورد شلیک مستقیم قرار گرفته است و در نتیجه از ناحیه چشم مصدوم و هر دو چشم خود را از دست داده است.

خالد احمدیان متاهل و دارای دو فرزند خردسال می باشد و تنها نان آور خانواده می باشد.

هر ساله چندین شهروند کورد اعم از کولبر و ساکنین مناطق مرزی به طور عمد از سوی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی، هدف شلیک مستقیم قرار گرفته و قسمتی از اعضای بدن خود را از دست داده و یا کشته می شوند.

مسئولیت تیراندازی به این شهروندان کورد را هیچ ارگانی بر عهده نگرفته و هیچ نهاد و ارگانی نیز آماده پاسخگویی به آنان نبوده و بر اساس دستورات مستقیم از تهران مورد ضرب و شتم و شلیک قرار می گیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)