به دنبال تأسیس موجی از وب‌سایت‌های جوامع ملی بهائی در سال‌های اخیر، ساعاتی پیش وب‌سایت جامعۀ بهائی ایران آغاز به کار کرد.

این وب‌سایت که از طریق آدرس bahaisofiran.org قابل دسترسی است، موضوعات مختلفی از جمله تاریخچه، فعالیت‌ها و آرمان‌های جامعۀ بهائی ایران را پوشش می‌دهد.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو اظهار داشت: «وب‌سایت “بهائیان ایران” به بازدیدکنندگان کمک می‌کند تا با ماهیت و هدف آئین بهائی، تاریخ غنی این دیانت در زادگاهش و فعالیت‌هایی که بهائیان ایران دوشادوش سایر ایرانیان برای پیشرفت این کشور انجام می‌دهند، آشنایی پیدا کنند.»

«آنچه در نگاه اول به این وب‌سایت جلب توجه می‌کند این است که آموزه‌ها و اصول دیانت بهائی تا چه حد با آرزو‌ها و آمال مردم ایران به خصوص جوانان و اشتیاق وافری که در این اجتماع برای دستیابی به پیشرفت مادی در تعادل با پیشرفت معنوی و اخلاقی وجود دارد همخوان هستند».

خانم علائی گفت: «با توجه به محدودیت‌های جامعۀ بهائی در داخل ایران و این نکته که مؤسسات بهائی در این کشور وجود ندارد، مایۀ خوشوقتی دفتر ماست که توانسته در راه‌اندازی این وب‌سایت سهیم باشد».

اگر چه وب‌سایت رسمی جامعۀ جهانی بهائی اخیراً به زبان فارسی و چندین زبان دیگر در دسترس قرار گرفته است، وب‌سایت تازه تأسیس «بهائیان ایران» نخستین وب‌سایت جامعۀ بهائی ایران است. راه اندازی این وب‌سایت، به خصوص در زمانی که انتشار حجم وسیعی از تبلیغات بهائی‌ستیزانه سراسر این کشور را فراگرفته است قدمی مهم به شمار می‌رود. تنها در چهار سال گذشته،بالغ بر بیست هزار فقره مطلب بهائی‌ستیزانه در رسانه‌های ایران منتشر شده است

محتوا و تصاویر غنی این وب‌سایت تازه تأسیس، نشان از تنوع جامعۀ بهائی ایران دارد و همچنین امید بخش این واقعیت است که نهاد دین می‌تواند الهام بخش اقدامات سازنده برای خیر عموم باشد. در طراحی این وب‌سایت از جلوه‌ها و رنگ‌های موجود در طبیعت، هنر، فرهنگ و تاریخ ایران استفاده شده است.

___________________________________________________________________
Voor meer informatie: Nationaal Bahá’í Centrum, Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag
Telefoon: 070 355 4017, e-mail: beb@bahai.nl
Internet: www.bahai.nl enwww.bahai.org
Het Bahá’í-geloof
Het Bahá’í-geloof wordt beschouwd als de jongste wereldgodsdienst. Het geloof is in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan in Iran. Het verkondigt de eenheid van God, de eenheid van religie en de eenheid van de mensheid. Het Bahá’í-geloof komt na het christendom in de meeste landen ter wereld voor. Wereldwijd zijn er meer dan vijf miljoen bahá’ís.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)