نظریه ؛چرا تحریم انتخابات،همراهی با جمهوری اسلامی است‬

این کتاب،چند سال فکرم را به خود مشغول و گرفتار کرد  و روی زندگی،کار و سلامتی من هم بسیار اثر گذاشت،با خواندن کتاب پی خواهید برد که چرا.

از ویژگی های کتاب:

۱_برخورداری یا پشتیبانی با یک نظریه؛ بسیاری از ماها، واژه “نظریه ” ( Theory)را شنیدیم،مانند نظریه نسبیت اینشتین، نظریه روانکاوی فروید،نظریه های ادبی، پزشکی،فلسفی و دیگر رشته های علمی،یعنی بخش بزرگی از پیشرفت جهان مدرن، مدیون نظریه ها است،و بیراه نیست که نظریه ها را، قله های دانش می دانند،و باتوجه به اینکه تولید نظریه،بویژه برای یک ایرانی در بیرون از ایران و امکانات محدود،کار ساده و آسانی نیست،از این رو،این نوشتار برای جامعه فارسی زبان میتواند ارزشمند باشد.

۲_یک کتاب‌هایی هست،که نام کتاب ،نمی تواند همه یا بخشی از درون مایه اش را بخوبی نشان دهد وچه بسا به هیچ رو،برای نمونه، یک خواننده برزیلی اگر به کتابی با نام “چنین گفت زرتشت ” روبرو گردد،بدون اینکه شناخت پیشینی از نیچه داشته باشد،از روی نام کتاب چه برداشتی خواهد داشت؟و کتاب‌هایی هم هستند که در نما و یا نام کتاب به پدیده یا جستاری می پردازد،ولی می تواند به زمینه های دیگری بگسترد،کتابی که می خوانید را شاید بشود چنین دانست، و می توانست نامهای دیگری برخود می داشت و نظریه هم،نامی دیگر،و چون از روش عقلانی یعنی برپایه دلیل و منطق است این کتاب نام کوتاه بررسی “عقلانی واقعی ” برای یک موضوع یا پدیده هم مناسب است.

۳_سده کنونی به شک، پرسشگری و خودآگاهی هم شناخته میشود، و جهان پیشرفته سده ها است که با شک به دستاورد های خوبی رسیده که سرآمد آن با نظریات رنه دکارت، گالیله و دیگرانی که باورهای جامعه را زیر پرسش بردند،ولی من جهان سومی پس از سده ها در این زمینه کامیاب بودم یا هنوز در نما و ابزارها مدرن شدم ولی در درون نه این کتاب یک آزمون و ارزیابی است برای میلیونها ایرانی،بویژه ایرانیانی که با اندیشه،جهان مدرن و رسانه های مدرن در پیوندند،که ببینند،آیا گرفتار تعصب هستند یا نه …

حسن پورا
نظریه پرداز
و پناهنده در سیاسی در آلمان
ایمیل
hapoura2000@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)