بهمن‌ماه، سالروز انقلاب ویرانگر اسلامى «این نالازم ترین انقلاب جهان» در حالى فرامی‌رسد که چشم‌انداز آینده جمهورى اسلامى تیره‌وتار تر از هر زمان دیگری ست و به همان اندازه، چشم‌انداز آینده ایرانیان آزاده‌ای که آرزویی جز رهایی از چنگال این نظام ویرانگر و ساختن فردایی بهتر ندارند، می‌تواند روشن و امیدبخش‌تر از هرزمانی دیگرى باشد و هست.

در سی‌وهشت سال گذشته، با تمام فرصت‌ها و منابع بی‌نظیری که به ارث برده بود و در اختیار داشت، جمهورى اسلامى نتوانست حتى ذره‌ای از آمال و آرزوهاى ایرانیان را برآورده کند و حتى اندکى از دردها، رنج‌ها و فشارهاى معیشتىِ کمرشکنی را که براى ایرانیان به ارمغان آورده بود، بکاهد.

امروز پس از سی‌وهشت سال تجربه، از عوامل و زالوهای خون‌آشام وابسته به نظام جمهورى اسلامى و آنان که دوام و امرارمعاش خود را وابسته به بقاى نظام اسلامى می‌دانند که بگذریم، دیگر کمتر ایرانى، مخصوصاً در میان نسل جوان ایران را می‌توانیم بیابیم که به آینده خود و سرزمین اش در زیر سلطه نظام جمهورى ویرانگر اسلامى امیدوار باشد. امروز تک‌تک ایرانیان از زن و مرد و پیر و جوان به این واقعیت تلخ پى برده‌اند که باوجود نظام ویرانگر جمهورى اسلامى و سردمداران غارت‌گر و بیگانه پرستش هرروز وضعیت ایران بدتر و زندگى ایرانیان سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از پیش خواهد شد.

ایرانیان مخصوصاً نسل جوان ایران باید اطمینان داشته باشند که آینده از آن آنان است. جمهورى ویرانگر اسلامى رفتنى است و در صورت تلاش براى از بین بردن این نظام و جایگزین کردن آن با یک نظام اصیل و ایران ساز می‌توانند به همه خواسته‌های به‌حق خود دست یابند و ایران را چون پیش از انقلاب به جاده ترقى و رفاه و فردایی بهتر رهنمون شوند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز تأسف عمیق از ویرانى به بار آمده توسط نظام جمهورى اسلامى و سران غارت‌گرش در این سی‌وهشت سال، اطمینان دارد که این وضع دوام نداشته و دیر یا زود جمهورى اسلامى نیز چون بسیارى از نظام‌های هم‌جنس خود که به دست مردم از بین رفتند، به دست مردم به تنگ آمده ایران از بین خواهد رفت و ایران و ایرانى مخصوصاً نسل جوان ایران بار دیگر آزاد و رها به زندگى پرشور و شعف و امید خود ادامه خواهد داد و به آینده خود و سرزمینش برعکس امروز امیدوار خواهد شد.

به امید آن روز، نام و یاد همه قربانیان انقلاب ویرانگر اسلامى را گرامى داشته با تک‌تک آنان و تمامى ایرانیان آزاده، به‌ویژه نسل جوان ایران، عهد و پیمان می‌بندیم که تا رهایی ایران و نابودى نظام ویرانگر اسلامى همراه آنان لحظه‌ای از پاى نخواهیم نشست و دیر یا زود شاهد پیروزى را در کنار آنان در آغوش خواهیم کشید.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران

حزب مشروطه ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)