بهمن‌ماه، سالروز انقلاب ويرانگر اسلامى «اين نالازم ترين انقلاب جهان» در حالى فرامی‌رسد كه چشم‌انداز آينده جمهورى اسلامى تیره‌وتار تر از هر زمان دیگری ست و به همان اندازه، چشم‌انداز آينده ايرانيان آزاده‌ای كه آرزویی جز رهایی از چنگال اين نظام ويرانگر و ساختن فردایی بهتر ندارند، می‌تواند روشن و امیدبخش‌تر از هرزمانی ديگرى باشد و هست.

در سی‌وهشت سال گذشته، با تمام فرصت‌ها و منابع بی‌نظیری كه به ارث برده بود و در اختيار داشت، جمهورى اسلامى نتوانست حتى ذره‌ای از آمال و آرزوهاى ايرانيان را برآورده كند و حتى اندكى از دردها، رنج‌ها و فشارهاى معيشتىِ کمرشکنی را كه براى ايرانيان به ارمغان آورده بود، بكاهد.

امروز پس از سی‌وهشت سال تجربه، از عوامل و زالوهای خون‌آشام وابسته به نظام جمهورى اسلامى و آنان كه دوام و امرارمعاش خود را وابسته به بقاى نظام اسلامى می‌دانند كه بگذريم، ديگر كمتر ايرانى، مخصوصاً در ميان نسل جوان ايران را می‌توانیم بيابيم كه به آينده خود و سرزمين اش در زير سلطه نظام جمهورى ويرانگر اسلامى اميدوار باشد. امروز تک‌تک ايرانيان از زن و مرد و پير و جوان به اين واقعيت تلخ پى برده‌اند كه باوجود نظام ويرانگر جمهورى اسلامى و سردمداران غارت‌گر و بيگانه پرستش هرروز وضعيت ايران بدتر و زندگى ايرانيان سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از پيش خواهد شد.

ايرانيان مخصوصاً نسل جوان ايران بايد اطمينان داشته باشند كه آينده از آن آنان است. جمهورى ويرانگر اسلامى رفتنى است و در صورت تلاش براى از بين بردن اين نظام و جايگزين كردن آن با يك نظام اصيل و ايران ساز می‌توانند به همه خواسته‌های به‌حق خود دست يابند و ايران را چون پيش از انقلاب به جاده ترقى و رفاه و فردایی بهتر رهنمون شوند.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن ابراز تأسف عميق از ويرانى به بار آمده توسط نظام جمهورى اسلامى و سران غارت‌گرش در اين سی‌وهشت سال، اطمينان دارد كه اين وضع دوام نداشته و دير يا زود جمهورى اسلامى نيز چون بسيارى از نظام‌های هم‌جنس خود كه به دست مردم از بين رفتند، به دست مردم به تنگ آمده ايران از بين خواهد رفت و ايران و ايرانى مخصوصاً نسل جوان ايران بار ديگر آزاد و رها به زندگى پرشور و شعف و اميد خود ادامه خواهد داد و به آينده خود و سرزمينش برعکس امروز اميدوار خواهد شد.

به اميد آن روز، نام و ياد همه قربانيان انقلاب ويرانگر اسلامى را گرامى داشته با تک‌تک آنان و تمامى ايرانيان آزاده، به‌ویژه نسل جوان ايران، عهد و پيمان می‌بندیم كه تا رهایی ايران و نابودى نظام ويرانگر اسلامى همراه آنان لحظه‌ای از پاى نخواهيم نشست و دير يا زود شاهد پيروزى را در كنار آنان در آغوش خواهيم كشيد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران

حزب مشروطه ايران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)