مروفایتی: در ادامه بازداشت و دستگیریهای خودسرانه وزارت اطلاعات در شهرستان اشنویه، نیروهای وزارت اطلاعاتی جمهوری اسلامی یک شهروند دیگر این شهرستان با هویت ” سلیمان رسولی”، ۴۰ ساله و متاهل، معروف بە “لفتە” را بازداشت شده است.

برطبق اخبار رسیده، این شهروند کورد، روز پنج‌شنبە هفتە گذشتە ١۴ بهمن‌ماه و پس از یورش ماموران اداره اطلاعات بە منزلش واقع در محلە “سید آباد”، بازداشت شده است.

یکی از نزدیکان آقای رسولی، به وبسایت حقوق بشری هنگاو گفته است: “وی هم‌اکنون در ادارە اطلاعات ارومیە در بازداشت بە سر می‌برد.”

این شهروند کورد بە اتهام ” عضویت و همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران” بازداشت شدە است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)