سال گذشته من و همکارم با جوانان  اقلیت جنسی و جنسیتی سراسر ژاپن مصاحبه کردیم تا درباره تجربه هایشان در مدرسه یاد بگیریم.

اطلاعاتی که مستند شد دلخراش بود : آزار و اذیت و  قلدری زندگی های بسیاری از جوانانی که ملاقات کردیم را دگرگون کرده است. بسیاری مدرسه را رها کردند. گزارشی که ما در ماه می منتشر کردیم نور را بر اقلیت اغلب خاموش تاباند و از دولت خواست تا تغییرهایی برای حفاظت از آنها ایجاد کند.

با بررسی برنامه آموزشی ملی ژاپن در امسال، دولت فرصت یک بار در یک دهه را دارد که این وضعیت را بهبود بخشد.

برای مثال، در حالی که برنامه آموزشی بهداشت هم در مدرسه ابتدایی و هم دبیرستان آموزش می دهد که کودکان، همانطور که بزرگ می شوند، “بطور طبیعی کششی نسبت به جنس مخالف را گسترش می دهند”، بازگشتی برای افراد  همجنسگرا یا  دگرجنس گونه وجود ندارد.

باید در آموزش این مساله تحدید نظر شود که کشش به افراد  همجنس و گسترش  هویت جنسیتی دگرگونی های زندگی بشر می باشند.

یک پیام که ما از جوانان دگرباش، دوستان و آموزگارهایشان شنیدیم تقریبا هم رای بود :

جوانان ژاپن می خواهند که واقعیت ها درباره  گرایش جنسی و  هویت جنسیتی را در کلاس یادبگیرند نه از گزارش های جدید کلیشه ای شده یا شعارهای ضد  همجنسگرا.

آموزگاری در توکیو به ما گفت :”وزارت آموزش باید  دانش را اجرا کند.”

وزارت آموزش از پیش گام هایی برداشته است. این وزارت در کتاب راهنمای آموزگاران در آوریل ٢٠١۶، اشاره به اقدامی امیدبخش نسبت به آموزش فراگیر نمود، بیان کرد :”این ممکن است که هویت جنسیتی و گرایش جنسی به عنوان بخشی از آموزش  حقوق بشر در ارتباط هستند.”

ماه آینده، ژاپن همراه با  ایالات متحده و  هلند یک کنفرانس درباره قلدری دانش آموزان  دگرباش برگزار کردند – که رهبری بین المللی دولتی را بر ایمن کردن مدرسه ها برای تمامی دانش آموزان نشان داد.

درحالی که اینها اقدام هایی امیدوارکننده هستند، دولت باید از فرآیند بازنگری و اصلاح برنامه آموزشی به عنوان فرصتی برای ایجاد پیشرفت واقعی نسبت به حفاظت از تمامی دانش آموزان استفاده کند.

دانش آموزان ژاپنی به دیدبان حقوق بشر گفتند که به دلیل نبود یک برنامه آموزشی دربرگیرنده  دگرباشان، اطلاعاتی که آنها درباره افراد دگرباش از آموزگاران دریافت می کنند، نادرست، گاهی اوقات متعصب و بر پایه دیدگاه های فردی آموزگاران در مورد  میل جنسی به جای علم یا حقوق بشر بود.

پروفسور ییسوهارو هیداکا بین سال های ٢٠١١ و ٢٠١٣ تقریبا ۶ هزار آموزگار را بررسی نمود که از کودکستان تا دبیرستان در پنج بخش شهری تدریس کردند. او یافت که بین ۶٣ و ٧٣ درصد پاسخ دهندگان نشان دادند که آنها فکر می کنند مسائل دگرباشان باید در این برنامه آموزشی شامل شود.

دولت ژاپن باید گامی در اصلاح برنامه آموزشی ملی بردارد تا موضوع های دگرباشان را به جای اختیاری، استانداردسازی و اجباری کند.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

‏‎ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سایت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سایت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اینستاگرام ما:

‏dharma martia

توییتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎کانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همکاران ما:

‏‎‏رسانه همیاری:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سایت خودنویس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سایت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

https://www.hrw.org/news/2016/10/12/japans-chance-lgbt-inclusive-curriculum

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)