بنا به گزارشات دریافتی ماموران گمرک طرف رییس جمهوری ترامپ را گرفته و از روی عمد حکم قضایی قاضی فدرال نیویورک را نادیده می گیرند. حکم قاضی مذکور به این قرار است که  مسافرانی که از ۷ کشور مسلمان که در حال حاضر [به صورت قانونی] به آمریکا سفر کرده و در فرودگاه بازداشت شده اند را نمی توان دیپورت کرد،
دستور دادگاه واضخ تر از این نمی توانست باشد. مامورین بایستی از این حکم تبعیت کنند.

تحلیل دارما و مارتیا:

این به چه معنی است؟
بازوی اجرایی قوه قضایی در آمریکا، دادستان کل کشور می باشد. این مقام ازسمت رییس جمهور منسوب شده و توسط سنا به عنوان بخشی از کابینه دولت تایید می گردد.

نظارت بر کار وی به عهده یکی از کمیته های سنا است و سنا می تواند در صورت لزوم با اهرم استیضاح بر انجام درست وظایف دادستان کل نظارت کند.

دایره های امنیتی مانند اف بی آی و تی اس ای (امنیت فرود گاه ها) جدا از اینکه بایستی به وزیر امنیت داخلی جوابگو باشند، بایستی به دادستان کل نیز پاسخگو باشند.

در حال حاضر، سمت دادستان کل هنوز پر نشده و وزیر پیشنهادی این سمت، سناتور جمهوریخواه بسیار تند رو و راست گرای افراطی، جف سشنز از ایالت آلاباما می باشد. وی یکی از طرفداران طرح مبارزه با تروریسم از طریق مقابله با مهاجرت از کشور های مسلمان، زرحی از رییس جمهور ترامپ، است.

یعنی حتی اگر وی تایید سنا را دریافت کند، امکان این که به مامورین فدرال جهت سازگاری با حکم قاضی فدارل فشار بیاورد بسیار نا چیز است.
چه باید کرد؟ 

سازمانهای حقوق بشری بایستی باز به دادگاه رفته و از دولت فدرال مستقیما شکایت کنند. در هر صورت آقای ترامپ و دولت وی بایستی جهت این قانون شکنی جواب پس بدهند.

از سمت دیگر، فعالین حقوق و همچنین مردم آمریکا و معترضین بایستی همچنان به اعتراضات مدنی خود تا زمان اجرای حکم دادگاه ادامه بدهند. همچنین می توانند به نمایندگان و سناتور های حوزه و ایالت خود زنگ زده و از آنها در مورد قانون شکنی دولت و سکوت کنگره پاسخ طلب کنند.

در نهایت اگر فشار روی کنگره به اندازه کافی زیاد باشد، دولت چاره ای جزاجرای حکم قاضی نخواهد داشت.

نظر شما چیست؟ برای مقاومت و دستیابی به این هدف چه راهی به ذهن شما می رسد؟

نویسنده و تحلیل گر: رها

منبع: 

 http://nypost.com/2017/01/29/customs-agents-ignore-judge-enforce-trumps-travel-ban-aclu/

‏‎ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
‏‎وب سایت ما:
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سایت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia
‏‎کانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری:
‏‎‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سایت خودنویس:
‏‎‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)