٩٢.٦٪‏ پاسخ دهندگان نظرسنجي  دگرباشان مخالف جشن هاي مدني هستند كه به دليل باورهاي مذهبي معاف از اجراي  ازدواج همجنس مي باشند.

يك نظرسنجي از استراليايي هاي دگرباش نگراني هايي درباره  تبعيض قانوني در خودداري از اجراي ازدواج همجنس را نشان مي دهد.

بازفيد گزارش داد، اين نظرسنجي كه توسط  پفلاگ انجام شد، مخالفت زيادي در بين استراليايي هاي دگرباش را نشان داد كه مخالف معافيت هايي هستند كه فراگيري در زوج هاي همجنس را هدف مي گيرند.

هنگامي كه پرسيده شده آيا جشن ها بايد از  ازدواج زوج هاي همجنس معاف شوند، ٩٢.٦٪‏ قريب به اتفاق پاسخ دهندگان مخالفت كردند.

اما هنگامي كه پرسيده شد اگر كشيش هاي مذهبي بايد از اين جشن ها معاف شوند، پاسخ دهندگان مداراي بيشتر داشتند و ٦٠٪‏ مخالف بودند.

جشن هاي مدني با وابستگي هاي مذهبي رابطه و پيوندي ندارند و بنابراين بايد مايل باشيم تا جشن هاي ازدواج غير مذهبي همجنس را اجرا كنيم.

آيا بايد موسسه هاي مذهبي حق تبعيض داشته باشند؟

اين نظرسنجي پس از معرفي پيشنهادي يك لايحه در اكتبر سال گذشته انجام شد كه معاف قايل شدن برگزاركننده هاي ازدواج از اجراي جشن هاي همجنس را قانوني مي كند.

اين لايحه همچنين معافيت هايي براي سازمان هاي مذهبي پيشنهاد نمود كه خدمات مراسم ازدواج مانند  اجاره يك مدرسه  كاتوليك را انجام مي دهند.

در حالي كه استراليا اكنون هيچ گونه قانون برابري ازدواج ندارد، بخش ٤٧ قانون ازدواج مشخص مي كند كه كشيش هاي دين تعهدي به اجراي مراسم ازدواج هر زوجي را ندارند.

اما اين در مورد جشن هاي مدني بكار نمي رود.

رودني كروم، فعال  حقوق دگرباشان، به اين نتيجه ها باور دارد. كروم گفت :”ما كاملا از تبصره موجود قانون ازدواج حمايت مي كنيم كه به روحانيون آزادي مذهبي مي دهد، اما خطي دور تبصره هاي پيشنهادي مي كشيم كه زوج هاي همجنس را هدف قرار مي دهند و با ما متفاوت از زوج هاي ديگر رفتار مي كنند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع:

http://www.gaystarnews.com/article/australia-says-no-civil-celebrants-allowed-reject-sex-marriages/ gs.zrSuET4

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)