احتمال هايي وجود دارد كه شما حتي نمي دانيد كه وجودتان مقدس، شاهانه و جادويي است اما واقعا هستيد.

شما بخشي از يك خانواده ي انتخابي هستيد كه از ميان هر نسل از وجود انسان به گذشته باز مي گردد.

مدتها پيش شما به دنيا آمديد، مردم ما در حال اختراع چيزهاي باورنكردني هستند.

افرادي با ذهن هاي با استعداد مانند مخترع كامپيوتر، آلنتورينگ و پيش گام حمل و نقل هوايي، آلبرتو سانتوس-دامونت در شما زندگي مي كنند.

افرار جسور و زيرك مانند لين كانوي (دانشمند كامپيوتر و مهندسي برق) و مارتين روتبلات (هر دو دگرجنسگونه و در قيد حيات هستند) تكنولوژي مدرني را اختراع كردند كه غيرممكن است انكار كنيم كه به عنوان مهندسين امروزي نقش بسزايي در خلق روبات ها و ميكروپروسسورها دارند.

اخيرا نيز يكي از بنيان گذاران فيسبوك بصورت عمومي هويت خود را به عنوان همجنسگرا آشكار نمود، همانطور كه مدير عامل فعلي فيسبوك نيز خود را همجنسگرا معرفي كرد.

ما در طول قرن ها الهه ها و خداياني داشتيم، مانند هرمافروديت (فرزند هرمس و آفروديت)، آتن و زئوس كه هر دو عشقهمجنس داشتند. گفته شده است كه در افسانه هاي باستان ژاپن زوج هاي مرد “شينو نو هافوري و اما نو هافوري” همجنسگرايي را به جهان معرفي كردند.

توانايي تغييرجنسيت يا ادعاي هويتجنسي كه شامل هر دو جنس باشد در بين خدايان هندو عادي بود.

بنا بر گزارش ها داهومي (پادشاهي آفريقايي در منطقه كه اكنون به نام بنين معروف است) هنگامي خلق شد كه يك برادر و خواهر دوقلو (خورشيد و ماه) به يك موجود تركيب شدند و اكنون هويت شان به نام “ميانجنسي” شناخته مي شود.

به همين ترتيب خدايان مار رنگين كماني استراليايي آنگود و آنگامانگي داراي ويژگي هاي بسياري هستند كه امروزه هويت شان به عنوان دگرجنسگونه شناخته مي شود.

توانايي ما براي فراتر رفتن از جنسيت دودويي و گذر كردن از مرزهاي جنسي به عنوان يك موهبت ويژه ديده شده است. ما به نقش هاي فرهنگي ويژه افتخار مي كنيم، كه اغلب شاهان، شفادهندگان و رهبران جامعه هاي اطراف جهان شده اند.

بوميان آمريكايي منطقه سانتا باربارا ما را به نام “جواهرات” خطاب مي كنند. مدرك هاي ما از اروپايياني كه درباره برخوردهايشان با افراد دو روح نوشتند نشان مي دهد كه فعاليت جنسي همجنس يا هويت هاي جنسي غيردوگانه بخشي از فرهنگ ٨٨ قبيله مختلف بوميان آمريكايي بود كه شامل آپاچي ها، آزتك ها، كايان ها، سرخپوستان كرو، ماياها و ناواجو است. بدون مدرك هاي ثبت شده ما نمي توانيم بقيه رو بشناسيم، اما مي دانيم كه ما بخشي از اكثريت هستيم نه تمامي مردم در آمريكا.

اجداد شما از اعضاي خانواده سلطنتي بودند، مانند ملكه كريستيناي سوئد كه نه تنها از ازدواج با مردي امتناع نمود (بدين وسيله ادعايش براي بر تخت نشستن را از دست مي داد)، بلكه يك نام مردانه اتخاذ نمود و آغاز به سواري با اسب نمود تا اروپا را به تنهايي سياحت كند.

معلم او يك بار گفت كه ملكه “در كل شبيه يك زن نبود”.

ميراث شما همچنين شامل انژينگا، حاكم پادشاهي اندونگا و ماتامنا (اكنون به نام آنگولا شناخته شده)

مي باشد كه درك كرد از نظر بيولوژيكي زن است اما مانند مرد لباس مي پوشيد، حرمسرايي از مردان جوان داشت كه لباس سنتي زنانه مي پوشيدند و به نام شاه خطاب مي شدند.

امپراطورها مانند الاگابالوس نيز بخشي از فرهنگ اجدادي شماست. او هم براي زوج هاي مرد و هم زوج هاي زن مراسم هاي ازدواج برپا مي كرد، و براي مردان همخوابه مشهور بود.

خلفاي كوردوبا از جمله هاشم دوم، عبدالرحمان سوم و الحكام دوم حرمسراهاي مردانه داشتند (گاهي علاوه بر حرمسراهاي زنانه، گاهي هم به جاي آنها).

امپراطور آيوهان سلسله چين يكي از كساني بود كه زندگيش به ما اصطلاح “احساسات آستين بريده” را داد، زيرا او با “دونگ ژيان” معشوقه اش خواب بود و بيدار شد تا اتاق را ترك كند، او به جاي بيدار كردن معشوقه اش آستين لباس بلند و گشادش را بريد.

شما از افرادي بر زمين نازل شديد كه اثرشان روي هنر غيرممكن است ناديده گرفته شود. اين خلاقان داراي نفوذ و قدرت از جمله آهنگسازاني مانند تچاكوفسكي، نقاشاني مانند لئوناردوداوينچي و بازيگراني مانند گرتا كاربور هستند.

اجداد شما كليساي سيستين را رنگ آميزي كردند، نخستين آهنگ بلوز را ثبت كردند و جايزه هاي اسكار بيشماري بردند. آنها شاعران، رقصنده ها و عكاسان بودند. افراد دگرباش كمك هاي بسياري به هنر انجام دادند كه در موزه هنرهاي مدرن در نيويورك يك تور كامل تنها براي معرفي اين هنرمندان ارائه شده است.

شما خون جنگجويان بزرگ مانند آمازوني ها را داريد، افرادي با بدن زنانه كه نقش حفاظت داشتند و زمان يا علاقه در بين اعمالشان دارند كه به نيازهاي مردان رسيدگي كنند.

و تپش هاي قلبتان به شجاعت “باند مقدس طبس” است، گروهي از ١٥٠زوج عاشق همجنس مرد كه نيروهاي نخبه در قرن ٤ قبل از ميلاد بودن د و به عنوان جنگجويان قدرتمند ويژه مشهور بودند، زيرا هر مرد كه مي جنگيد فكر مي كرد كه براي زندگي معشوقه اش مي جنگد. اما ميراث شما همچنين شامل مصلحيني مانند “بايارد روستين” است، يك معمار همجنسگراي مخالف خشونت جنبش حقوقمدني سياه پوستان در ايالاتمتحده.

ما واژه هايي مانند خرس، بوچ، سمور، كوين، افسونگر را دوباره تعريف كرديم و اصطلاح هاي جديدي مانند دراگ كوين، توينك و جندركوير ايجاد نموديم. اما تنها به اين دليل كه اين واژه ها مانند همجنسگرايي، دوجنسگرايي، دگرجنسگونه، ميانجنسي و بدون حس جنسي در گذشته نسبتا اخیر بدين معنا نيست كه آنها چيز جديدي دارند. پيش از اينكه ما آغاز به استفاده از اصطلاح هاي امروزي كنيم، از اصطلاح وينتكه تا اوگالا، آ-گو-كوي تا چيپوا، كوتلاما تا زوني، ماچي تا ماپوچي، تسكاتس تا مانگابي، اوماسنگ تا آمبو و آچونشيك تا كونياگا در سراسر قاره ها رايج بود.

درحالي كه هيچ يك از اين اصطلاح ها عينا همتايان مدرنترشان را بازتاب نمي كنند، همه به بعضي از جنبه ها يا هويت مربوط به آن، عشق همجنس، رابطه جنسي همجنس يا افرادي كه خلاف جنسيت شان لباس مي پوشند اشاره دارد.

شما سالم و معمولي هستيد. شما مخلوقي از دوران مدرن نيستيد. هويت شما يك گرايش يا مد زودگذر نيست. تقريبا هر كشوري تاريخي ثبت شده از مردمي دارد كه هويتشان و رفتارهايشان داراي شباهت نزديكي به آنچه دارد كه امروز دوجنسگرايي، همجنسگرايي، هويت دگرجنس گونه، ميان جنسي، بدون ميل جنسي و بيشتر مي ناميم.

به ياد داشته باشيد : روشي كه امروزه فرهنگ غربي جنسيت و ميلجنسي را ساخته است، روشي نيست كه هميشه بوده است. فرهنگ هاي بسياري از كشور “پاپوا نيو گينه” تا پرو رابطه جنسي مردزن را به عنوان بخشي از تشريفات مذهبي يا امري عادي پذيرفته اند، بعضي از اين جامعه ها باور داشتند كه انتقال مايع مني از يك مرد به مرد ديگر دريافت كننده را قويتر مي كند. در گذشته، ما اغلب نياز به واژه هاي خاص براي جذب همجنس نداشتيم يا براي افراد داراي جنسيت غير دوگانه و كساني كه انتظارهاي فرهنگي جنس بيولوژيكي شان يا جنسيتي كه درك مي كنند را تاييد نمي كنند، زيرا آنها آنقدر غير معمولي كه امروز ما تصور مي كنيم نبودند.

اينكه خيلي منحصر به فرد و قدرتمند باشيم گاهي اوقات سبب مي شود كه ديگران از ما بترسند.

آنها ما را دستگير مي كنند، شكنجه مي كنند و به قتل مي رسانند. ما هنوز توسط دولت ها و افراد امروز در جامعه هايي اعدام مي شويم كه يكبار ما را به عنوان افرادي با اهميت و اعضاي داراي حقوقبرابر پذيرفتند. آنها به ما مي گويند كه “همجنسگرايي چيزي غير آفريقايي است” و “همجنسگراها در ايران وجود ندارند”.

شما و ما مي دانيم كه اين گفته هاي تدافعي واقعيت ندارد اما اين گفته ها هنوز آسيب مي زنند. بنابراين، هنگامي كه ديگران نام هايي مانند كوير و دايك بر ما مي گذارند، ما آنها را اصلاح مي كنيم. هنگامي كه آنها گفتند كه ما كودكان را به كار مي گيريم، ما گفتيم :”من اينجا هستم تو را به كار بگيرم!”

هنگامي كه آنها در اردوگاه هاي كار اجباري مثلث هاي صورتي و سياه بر يونيفرم هاي ما مي گذاشتند، ما آنها را به نمادها مفتخر مي كرديم.

كساني كه حضور ناعذرخواهانه ما را در فرهنگ امروزي به چالش مي كشند، آنها كه سعي مي كنند تا ما را از حقوق مان محروم كنند، كساني كه ما را هدف خشونت قرار مي دهند، ناديده گرفتن اين واقعيت را ادامه مي دهند كه آنها، نه ما، از نظر تاريخي ناهنجار و غيرعادي هستند.

براي بيشتر تاريخ ثبت شده، افرادي كه مورد آزار و اذيت هستند و به هنجارهاي فرهنگي جنسيت و ميل جنسي شان تجاوز مي شود، آنها را ناپسند و ناچيز مي پندارند.

امروز افرادي كه ما را آزار مي دهند تلاش مي كنند كه مبارزه هاي وحشيانه شان را با اين ادعا توجيه كنند كه آنها دارند از ارزش هاي سنتي دفاع مي كنند. اما چيزي نمي تواند بيش تر از واقعيت باشد.

اما در حال حاضر شما مي دانيد آنها در اشتباه هستند. تنها جهاني بدون نخستين كامپيوتر يا سقف كليساي سيستين يا بخش عظيمي از موزيكي كه شما تا به حال از شنيده ايد را تصور كنيد. چقدر جهان بدون ما كمتر رنگين است؟ من سپاسگزارم كه شما اينجاييد تا سنت هايمان را ادامه دهيم.

من اميدوارم كه با هم ماه تاريخي جشنغرور را جشن بگيريم. اين منبع اينترنتي تاريخ دگرباشان مكان خوبي است تا جزييات بيشتري درباره اين ميراث كاوش كنيم.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

 ‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

‏‎وب سايت ما:

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

اينستاگرام ما:

‏dharmamartia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia

‏‎كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري:

‏‎‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس:

‏‎‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:
www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://m.huffpost.com/us/entry/8232316.html?

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)