٢٢ ژانويه روز ملي عليه همجنسگراستيزي، دوجنسگراستيزي و دگرجنسگونه ستيزي در آذربايجان است. پس از خودكشي “عيسي شاهمارلي” فعال دگرباشان در ٢٢ ژانويه ٢٠١٤، جامعه دگرباشان اين روز را جشن مي گيرد تا تمامي افراد دگرباشي را به ياد بياورد كه قرباني همجنسگراستيزي، دوجنسگراستيزي و دگرجنسگونهستيزي شدند.
ما به عنوان اتحاددگرباشانآذربايجان از تمامي شما مي خواهيم تا با ما، با جامعه دگرباشان آذربايجان متحد شويد.

آيا از وضعيت حقوق بشر در آذربايجان خبر داريد؟

بطور كلي مقام هاي آذربايجاني هيچ حقوقبشر بنيادين، آزاديبيان، آزادي تجمع، آزادي جنبش، حقوق سياسي و آزادي هاي مدني را نمي پذيرد و انتقاد از دولت، وكيل ها و غيره را سركوب و شدت عمل نسبت به آن دارد.
با گزارش خانه آزادي سال ٢٠١٦، آذربايجان در ليست كشورهاي آزاد قرار ندارد – آذربايجان در بين كشورهاي عضو سازمانمللمتحد در رتبه ١٦ قرار گرفت، در بين ٤٩ كشور عضو شوراياروپا در رتبه نخست قرار دارد. گزارش هاي محكوم كننده از ديدبانحقوقبشر و يك گزارش انتقادي توسط قطعنامه پارلمان اروپا درباره شكست حقوق و آزادي در آذربايجان وجود دارد. البته، اين شرايط بر وضعيت حقوقدگرباشان در آذربايجان نيز تاثير دارد.

در مورد حقوق بشر دگرباشان چطور؟

آذربايجان در گزارش سالانه ايلگا اروپا در سال ٢٠١٦، در جايگاه نخست در اروپا رتبه بندي شد، در بين ٤٩ كشور عضو شوراي اروپا، روسيه در جايگاه ٤٨ ام رتبه بندي شد. به هرحال، پارلماناروپا براي نخستين بار در سال ٢٠١٥ نگراني هايش را با تصويب قطعنامه اي نشان داد كه خواستار حفاظت بهتر از افراد دگرباش در آذربايجان مي باشد.

گفتار تنفرآميز از مسئولين ارشد افزايش يافته است كه شامل اعضاي پارلمان مي باشد.
رييس شوراي راديو و تلويزيون ملي مصاحبه اي انجام داد حامي بر اينكه “شبكه هاي تلويزيون در عوض پخش برنامه هاي تلويزيوني كه سبك زندگي همجنسگرايي را معمولي نشان مي دهد، بايد استانداردهاي برنامه سازي را بالا ببرند.”

حتي جاويد نابيف رييس اتحاد دگرباشان آذربايجان به دليل فعاليت دگرباش به عنوان يك خرابكار عليه دولت و جاسوس غرب اعلام شد.
او در سال ٢٠١٥ مجبور شد كه از آذربايجان فرار كند تا فعاليت حقوق بشر دگرباشان خود را ادامه دهد و از اينكه دوباره قرباني سركوب سياسي در آذربايجان شود اجتناب كند.

قانون مجازات آذربايجان به جنايت هاي ناشي از تنفر بر پايه هويتجنسيتي يا گرايشجنسي توجه نمي كند. هيچ تعريف واحدي از جنايت هاي بر اساس تنفر و گفتار تنفرآميز در سازمان هاي عدالت قضايي وجود ندارد، كه مقابله با موارد جنايت هاي بر اساس تنفر را در هر صحنه از سيسم عدالت قضايي مجاز كند و سياست گذاران و عموم مردم را مجاز كند تا درك بهتري از واكنش هاي عدالت قضايي نسبت به كساني داشته باشند كه مرتكب جنايت هاي بر اساس تنفر و گفتار تنفرآميز مي شوند.

به جنبش ما بپيونديد!

براي اينكه هر رويداد را خلق كنيم و صدايمان را بالا ببريم، مطالبه هاي سياسي مان را كه در آذربايجان به شدت دشوار است به اشتراك مي گذاريم. به اين دليل است كه ما كمپيني تحت نام “صداي سكوت” راه انداختيم.

اين كمپين بين ٢٢ و ٢٨ ژانويه ادامه خواهد داشت. تحت اين كمپين، ما يك دادخواست و محتویات ویدئویی با مجله “آل آوت” راه انداختيم و از رييس جمهور و پارلمان آذربايجان درخواست نموديم تا اصلاحاتي درباره جنايت هاي بر اساس تنفر و گفتار تنفرآميز و قوانين ضد تبعيض تصويب كنند.

همچنين براي نشان دادن همبستگي تان، از همگي شما مي خواهيم كه به اقدام يادبود عكس بپيونديد و هشتك زير را در شبكه اجتماعي تان ايجاد كنيد :

vosazerbaijan

ما تنها خواستار حقوقبرابر هستيم، ما مي خواهيم كه با ما در جامعه و سطح سیاسی برابر رفتار شود. ما براي اين خواهيم جنگيد. شايد ما در حال حاضر تنها تعداد معدودي از افراد هستيم كه براي اين مبارزه مي كنيم، قطعا در آينده بيشتر خواهيم بود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

‏‎ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia
‏‎وب سايت ما:
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سايت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/home
اينستاگرام ما:
‏dharmamartia
توييتر ما:
‏@DharmaMartia
‏‎كانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همكاران ما:
‏‎‏رسانه همياري:
‏‎‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سايت خودنويس:
‏‎‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سايت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com

‏‎منبع :

http://nefeslgbt.org/index.php/en/news/item/169-azerbaijan-lgbtia-community-commemorating-national-day-against-homophobia-biphobia-and-transphobia

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)