احتمالا كاخ سفيد تحت دولت ترامپ به اين زودي ها توسط لامپ هاي رنگين كمان چراغاني نخواهد شد.

هركس كه مدت كوتاهي پس از مراسم سوگند ترامپ، نگاهي به صفحه دگرباشان كاخ سفيد انداخت، تنها يك تصوير لبخندزنان از ترامپ و مايكپنس معاون رييس جمهور را پيدا مي كند.

و پس از چند دقيقه، اين صفحه تماما حذف شد.

تحت رياست جمهوري پيشين باراك اوباما، دستاوردهاي تاريخي بر اين صفحه برجسته شده بود.

اين دستاوردها شامل قانوني شدن ازدواج همجنس و پايان سياست نپرس، نگو در ارتش بود.

اين صفحه همچنين حكم اجرايي اوباما را برجسته كرده بود كه طبق آن پيمانكاران فدرال و پیمانکاران فرعی را از تبعيض بر پايه گرايش جنسي يا هويت جنسيتي ممنوع مي كند.

ترامپ وعده داده بود كه بسياري از احكام اجرايي اوباما را خنثي كند و اينكه او مخالف ازدواج همجنس است.

پنس، فرماندار اينديانا، قانوني را امضا نمود كه تبعيض كسب و كارها عليه افراد دگرباش بر پايه باورهاي مذهبي قانوني را قانوني نمود.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

 فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وب سايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/white-house-lgbt-page-quickly-taken-trump-swearing/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)