آگاهی امنیت سایبری - چه عواملی باعث خطای انسانی می شوند؟

در دو مقاله آموزشی امنیت دیجیتال درباره «خطای انسانی» نوشتیم; اینکه عامل انسانی چه نقشی در امنیت داده‌ها دارد و به چه روش‌هایی می‌تواند باعث نقض داده‌ها شود. در این مقاله از وب‌سایت امنیت اینترنت کنش‌تک می‌خوانیم که چه عواملی باعث خطای انسانی می‌شوند؟ عوامل مختلفی در آن دخیل هستند، اما مهم‌ترین‌شان در این سه عامل خلاصه می‌شوند: فرصت، محیط و عدم آگاهی.

ادامه این مطلب در لینک زیر:

آگاهی امنیت سایبری – چه عواملی باعث خطای انسانی می‌شوند؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)