بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر بیش از ١٠ میلیون آمریکایی به عنوان دگرباش شناسایی شده اند.

بر طبق یک رای گیری که توسط موسسه گالوپ انجام گرفت، درصد آمریکاییانی که به عنوان  همجنسگرای زن،  همجنسگرای مرد،  دوجنسگرا یا  دگرجنس گونه شناسایی می شوند از ٣.۵٪‏ در سال ٢٠١٢ به ۴.١٪‏ در سال ٢٠١۶ افرایش یافته است.

گالوپ این نتایج را منتشر نمود و گفت :

“این آمار و ارقام از نمونه آمریکاییان دگرباش در  ایالات متحده جمع آوری شده اند، و این مفهوم را می رساند که تخمین زده شده که بیش از ١٠ میلیون بزرگسال در حال حاضر به عنوان دگرباش در ایالات متحده شناسایی شده اند و تقریبا ١.٧۵ میلیون بیشتر از آمار مقایسه در سال ٢٠١٢ می باشد.”

این نتیجه ها بر پایه مصاحبه های تلفنی با نمونه تصادفی بیشتر ١.۶ میلیون بزرگسال آمریکایی که در تمام ۵٠ ایالت و منطقه  کلمبیا زندگی می کنند می باشد.

این داده ها در طول مدت ۵ سال از ١ ژوئن ٢٠١٢ تا ٣٠ دسامبر ٢٠١۶ جمع آوری شده است.

بر طبق گزارش گالوپ، تقریبا ۴٩ هزار نفر از پاسخ دهندگان هنگامی که از آنها پرسیده شد که آیا آنها شخصا به عنوان همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنسگرا یا دگرجنس گونه شناسایی می شوند، آنها پاسخ “آری” دادند.

درصد جوانان نسل سال ٢٠٠٠ که بین سال های ١٩٨٠ و ١٩٩٨ به دنیا آمدند از ۵.٨٪‏ تا ٧.٣٪‏ در سال ٢٠١۶ بالا رفته است. این جوانان ٣٢٪‏ جمعیت کلی جوانان را تشکیل می دهند و ۴٣٪‏ کل آمریکاییان دگرباش هستند.

نسل ایکس، نسل پس از نسل جنگ حهانی دوم (بین سال های ١٩۴۶ و ١٩۶۴) که به عنوان دگرباش شناسایی می شوند ٣.٢٪‏ هستند، در حالی که نسل ایکس کاهشی از ٢.٧٪‏ به ٢.۴٪‏ و سنت گراها کاهشی از ١.٨٪‏ به ١.۴٪‏ نشان دادند.

این نظرسنجی نشان می دهد که هویت دگرباشان بیشتر میان زنان، آسیایی ها و اسپانیایی تبارها افزایش یافته است.

درصد زنانی که به عنوان دگرباش شناسایی شده اند از ٣.۵٪‏ در سال ٢٠١٢ به ۴.۴٪‏ در سال ٢٠١۶ افزایش یافته است، درحالی که مردان یک افزایش کوچکتر از ٣.۴٪‏ به ٣.٧٪‏ نشان داده اند.

همچنین افزایش بین آسیایی ها (٣.۵٪‏ به ۴.٩٪‏) و اسپانیایی تبارها (۴.٣٪‏ به ۵.۴٪‏) بالاتر از دیگر نژادها و گروه های قومی است. سفیدپوست ها (٣.٢٪‏ به ٣.۶٪‏) و آمریکاییان سیاه پوست (۴.۴٪‏ به ۴.۶٪‏) تنها یک افزایش ناچیز را نشان می دهند، درحالی که دیگر گروه ها افزایشی از ۶.٠٪‏ تا ۶.٣٪‏ داشتند.

بر طبق گزارش گالوپ، افزایش های نسبتا بیشتر در هویت  دگرباشان بین گروه های نژادی و قومی غیر از سفیدپوستان و غیر اسپانیایی تبارها به معنای این است که این اقلیت های نژادی و قومی درحال حاضر ۴٠٪‏ بزرگسالانی که دگرباش شناسایی شدند را تشکیل می دهند که در سال ٢٠١٢ برابر با ٣٣٪‏ بزرگسالان دگرباش بوده است.

ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر

فیس بوک ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سایت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسایت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

کانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همکاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/number-lgbti-americans-climb-10-million/ gs.TK2=YFU

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)