آلمان در حال حاضر داراي سطح بالاي حمايت از ازدواج همجنس بيشتر از هر كشور ديگري مي باشد كه هرگز پيش از تصويب اين قانون در كشورها ثبت نشده است.

اما دولت ائتلاف محافظه كار-كارگر هنوز براي قانوني كردن آن شكست مي خورد. سازمان ضد تبعيض اين كشور روز ١٢ ژانويه بررسي جديد رسمي، با حمايت دولتي را درباره موضع آلماني ها نسبت به  همجنسگرايان مرد،  همجنسگرايان زن و  دوجنسگرايان فاش كرد.

اين بررسي در مورد موضع مردم درباره افراد  دگرجنس گونه انجام نشده است.

اين بررسي نشان مي دهد كه آلماني ها از  برابري حمايت مي كنند، ٨٢.٦٪‏ پاسخ دهندگان مي گويند كه آنها مي خواهند كه زوج هاي همجنس داراي  برابري ازدواج باشند.

و نه تنها اين : ٧٥.٨٪‏ مردم از حق برابر براي اتخاذ فرزند حمايت مي كنند، درحالي كه ٦٧.٤٪‏ مردم زماني كه حرف از لقاح درون آزمايشگاهي است، مي خواهند كه زوج هاي همجنس حمايتي مشابه و يكسان با زوج هاي  دگرجنسگرا داشته باشند.

اما در مورد  همجنسگراستيزي علني، ٩.٧٪‏ مي گويند كه  همجنسگرايي غيراخلاقي بود، اگرچه ١٨.٣٪‏ هنوز موافق بودند كه آن غير طبيعي است.

اما اين تنها همجنسگراستيزي علني است كه هنوز با كاهش نامحسوس به مراتب بيشتر حمايت دريافت مي كند.

پرسيده شد كه “آيا افراد  دگرباش بايد درباره ميل جنسي شان جنجال و جوش و خروش داشته باشند؟”

٤٣.٦٪‏ موافق بودند، درحالي كه ٢٦.٢٪‏ ادعا كردند كه بحث درباره همجنسگرايي در رسانه ها زمان زيادي گرفته است.

تقريبا تعداد يكساني از مردم – ٢٦.٥٪‏ – گفتند كه آنها مي خواهند كه به عنوان يك مقوله با  همجنسگرايان با جايي كه ممكن است ارتباط كوچكي داشته باشند.

در همان زمان، پذيرش افراد همجنسگرا در حال افزايش است : تنها ١١.٨٪‏ گفتند كه آنها با يك همكار زن همجنسگرا ناراحت خواهند بود، و ١٢.٦٪‏ در مورد يك همكار مرد همجنسگرا همين را گفتند.

در هر دو مورد بيش از ٤٥٪‏ پاسخ دهندگان گفتند كه برايشان اهميتي ندارد.

وقتي كه شما كمي بيشتر شخصي مي شويد و وارد قلمرو خانواده مي شويد، اين عددها تغيير مي كند : تقريبا ٢٠٪‏ گفتند كه آنها ناراحت خواهند شد اگر معلم كودكستان دخترشان زن همجنسگرا باشد، و ٢٤.١٪‏ درباره اينكه پسرشان توسط يك مرد همجنسگرا آموزش ببيند همين را گفتند.

اما بيشتر افرادي كه موضع منفي دارند، تا كنون زماني ابراز كردند كه درباره كودكانشان از آنها پرسيده شد.

تقريبا ٤٠٪‏ گفتند كه آنها احساس ناراحتي مي كنند اگر دخترشان (٣٩.٨٪‏) يا پسرشان (٤٠.٨٪‏) همجنسگرا باشد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.gaystarnews.com/article/germans-support-marriage-equality/ gs.3suH8h0

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)