فيلم جديد مدونا قرار است كه  حقوق دگرباشان را در صدر قرار دهد، چنانكه اين فيلم شخصيت هاي بسيار بيشتري را به دنياي سينما معرفي كرده است.

فيلم “معشوق” كه بر اساس رمان “زندگي غير ممكن گرتا ولز” نوشته “اندرو شان گرير” ساخته شده يك شخصيت  همجنسگراي مرد را به تصوير مي كشد كه مدونا اميدوار است كه در نبرد براي حقوق همجنسگرايان مبارزه كند.

اين فيلم كه او كارگرداني مي كند، و نويسنده مشترك آن است، شخصيت فليكس را پيگرد مي كند كه برادر دوقلوي اين شخصيت است.

او گفت : “اين فيلم به تعداد زيادي از موضوعات بسيار مهمي مي پردازد كه هميشه در مورد آنها سرمايه گذاري شده يا از مبارزه براي  حقوق زنان، حقوق همجنسگرايان،  حقوق مدني دفاع و پشتيباني نموده اند كه هميشه شانس كمي براي پيروزي داشتند.”

او توضيح داد كه تجربه شخصي او با ظلم و ستم تصميم او را براي خلق اين فيلم تشديد نمود.

“من هميشه احساس مي كردم كه مظلوم واقع شدم. من افراد بسياري را مي شناسم كه مي گويند، اوه، براي تو احمقانه است كه اين را بگويي. تو يك ستاره پاپ ثروتمند سفيدپوست هستي.” اما من اين مزخرفات را از تمام حرفه ام بيرون ريختم، و بخش بزرگي به اين دليل است كه من زن هستم و نيز چون من نپذيرفتم كه زندگي عادي داشته باشم.”

اين خواننده زندگي خانگي خلاف عرفش را براي نفوذ بر او براي رسيدگي به موضوع هاي مهم را مورد ستايش قرار مي دهد.

من يك خانواده بسيار خلاف عرف ايجاد كردم. من معشوقه هايي دارم كه سه دهه از من جوانتر هستند.

اين افراد را بسيار ناراحت مي كند. من احساس مي كنم انگار هركاري انجام مي دهم مردم احساس واقعا ناراحتي مي كنند.”

“چرا اين كتاب براي من جذابيت دارد؟ چرا مي خواستم آن را به نمايشنامه سينمايي تبديل كنم؟ زيرا اين كتاب من را به سطوح بسيار و موضوعات مهم زيادي مربوط مي كند.”

او افزود :”در حال حاضر، بيش از هميشه، اين داستاني است كه براي بيان شدن از نظر زماني بسيار به موقع است.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر

فيس بوك ما:

‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia

وب سايت ما:

‏http://dharmamartia.org

صفحه خبر وبسايت :

‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

كانال تلگرام ما:

‏https://telegram.me/DharmaMartia

همكاران ما:

‏http://media.hamyaari.ca

‏www.Khodnevis.org

‏https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

‏‎منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/01/11/madonnas-new-film-is-set-to-fight-for-gay-rights/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)